HISTORIE NÁMOŘNÍ PLAVBY


OBSAH

Všechny položky obsahu nejsou v tuto chvíli ještě dostupné, ale budou postupně doplňovány.
Pokud Vás tyto stránky zaujaly, těšíme se na Vaši další návštěvu.
Poslední aktualizace 20.11.2007

1. obecná část

1.1. úvod
1.2. historie
1.2.1. stručná
1.2.2. podrobná
1.2.2.1. před 2.světovou válkou
1.2.2.2. po 2.světové válce
1.2.2.3. zhodnocení spolupráce s ČLR 1952-1966

2. podnik

2.1. organizace  28.5.2006
2.1.1. výpis z OR  28.5.2006
2.1.2. organizační struktura  28.5.2006
2.1.3. výpočetní technika a řízení  28.5.2006
2.1.3.1. nové směry automatizace v ČNP  20.10.2005
2.1.3.2. jaké to bylo  20.10.2005
2.1.4. zahraniční zastoupení  28.5.2006
2.1.5. dceřinné společnosti  28.5.2006
2.1.5.1. COS-servis  28.5.2006
2.1.5.2. COS Crew Management  28.5.2006
2.1.5.3. Maltské a kyperské společnosti  28.5.2006
2.1.5.4. Ostatní zahraniční společnosti  28.5.2006
2.2. partneři
2.2.1. tuzemští  15.10.2006
2.2.2. zahraniční  15.10.2006
2.3. metodika
2.3.1. statistický přehled
2.3.2. VRCV
2.4. výsledky
2.4.1. hospodářské výsledky
2.4.1.1. výsledovka a rozvaha  21.1.2007
2.4.1.2. výsledovka  15.10.2006
2.4.1.3. rozvaha  15.10.2006
2.4.2. náklady
2.4.2.1. provozní náklady lodí  20.10.2005
2.4.2.2. společné  15.10.2006
2.4.2.3. režijní  15.10.2006
2.4.3. pracovníci  31.10.2007
2.4.3.1. struktura a vývoj  31.10.2007
2.4.3.2. posádky námořních lodí  31.10.2007
2.4.3.3. mzdy a platy  31.10.2007
2.4.3.4. sociální oblast  31.10.2007
2.4.3.5. přehledy pracovníků  31.10.2007
2.4.3.6. námořní školy  31.10.2007
2.4.4. výsledky prov.ukonč.cest
2.4.4.1. provozní
2.4.4.2. finanční
2.4.4.3. relace
2.4.4.4. přeprava zboží a cestujících  15.10.2006
2.4.4.5. návratnost
2.4.4.6. reprodukční hodnota
2.4.4.7. námořní indexy
2.4.5. základní prostředky

3. lodě

3.1. technické parametry
3.1.1. lodě ČNP
3.1.1.1. čs
3.1.1.2. čín
3.1.1.3. pasažerské
3.1.2. lodě Dunajplavby
3.1.3. Interlichter  20.10.2005
3.1.4. Cosship20.10.2005
3.1.5. Nákup a prodej lodí  20.10.2005
3.2. provozní výsledky
3.3. finanční výsledky
3.4. nej- lodí ČNP
3.4.1. přepravní výkony  20.10.2005
3.4.2. cesty kolem světa  20.10.2005
3.4.3. Hornův mys
3.5. jednotlivé lodě
3.5.1. Legie
3.5.2. Republika I.
3.5.3. výsledky dle lodí
3.5.3.1. Republika I.  29.6.2005
3.5.3.2. Julius Fučík  29.6.2005
3.5.3.3. Lidice  29.6.2005
3.5.3.4. Dukla  29.6.2005
3.5.3.5. Mír I.  29.6.2005
3.5.3.6. Ostrava  29.6.2005
3.5.3.7. Orava I.  29.6.2005
3.5.3.8. Kladno  29.6.2005
3.5.3.9. Orlík I.  29.6.2005
3.5.3.10. Pionýr  29.6.2005
3.5.3.11. Jiskra  29.6.2005
3.5.3.12. Košice I.  29.6.2005
3.5.3.13. Republika II.  29.6.2005
3.5.3.14. Brno  29.6.2005
3.5.3.15. Vítkovice I.  29.6.2005
3.5.3.16. Blaník  14.7.2005
3.5.3.17. Sitno  14.7.2005
3.5.3.18. Radhošť  14.7.2005
3.5.3.19. Kriváň  14.7.2005
3.5.3.20. Praha  14.7.2005
3.5.3.21. Mír II.  14.7.2005
3.5.3.22. Bratislava  14.7.2005
3.5.3.23. Třinec  14.7.2005
3.5.3.24. Orlík II.  14.7.2005
3.5.3.25. Slapy  14.7.2005
3.5.3.26. Lipno  14.7.2005
3.5.3.27. Orava II.  14.7.2005
3.5.3.28. Karlovy Vary  14.7.2005
3.5.3.29. Vltava  14.7.2005
3.5.3.30. Otava  14.7.2005
3.5.3.31. Dunaj  14.7.2005
3.5.3.32. Berounka  14.7.2005
3.5.3.33. Labe  14.7.2005
3.5.3.34. Vítkovice II.  14.7.2005
3.5.3.35. Sázava  14.7.2005
3.5.3.36. Košice II.  14.7.2005
3.5.3.37. Tatry  14.7.2005
3.5.3.38. Beskydy  14.7.2005
3.5.3.39. Svitava  14.7.2005
3.5.3.40. Šumava  14.7.2005
3.5.3.41. Jan Hus  14.7.2005
3.5.3.42. Jan Žižka  14.7.2005
3.5.3.43. Prokop Holý  14.7.2005
3.5.3.44. Jan Želivksý  14.7.2005
3.6. osobnosti
3.6.1. slavní mořeplavci a objevitelé  7.11.2007
3.6.2. osobnosti první námořní floty (1918-1939)  7.11.2007
3.6.3. osobnosti ČNP  7.11.2007
3.6.4. jak se rodí námořníci  7.11.2007

4. roky

4.1. souhrn
4.2. jednotlivé roky
4.2.1. 1951  2.11.2005
4.2.2. 1952  2.11.2005
4.2.3. 1953  2.11.2005
4.2.4. 1954  2.11.2005
4.2.5. 1955  2.11.2005
4.2.6. 1956  2.11.2005
4.2.7. 1957  2.11.2005
4.2.8. 1958  2.11.2005
4.2.9. 1959  2.11.2005
4.2.10. 1960  8.11.2005
4.2.11. 1961  8.11.2005
4.2.12. 1962  8.11.2005
4.2.13. 1963  8.11.2005
4.2.14. 1964  8.11.2005
4.2.15. 1965  8.11.2005
4.2.16. 1966  8.11.2005
4.2.17. 1967  8.11.2005
4.2.18. 1968  8.11.2005
4.2.19. 1969  8.11.2005
4.2.20. 1970  8.11.2005
4.2.21. 1971  8.11.2005
4.2.22. 1972  8.11.2005
4.2.23. 1973  8.11.2005
4.2.24. 1974  8.11.2005
4.2.25. 1975  8.11.2005
4.2.26. 1976  8.11.2005
4.2.27. 1977  8.11.2005
4.2.28. 1978  8.11.2005
4.2.29. 1979  8.11.2005
4.2.30. 1980  8.11.2005
4.2.31. 1981  8.11.2005
4.2.32. 1982  8.11.2005
4.2.33. 1983  8.11.2005
4.2.34. 1984  8.11.2005
4.2.35. 1985  8.11.2005
4.2.36. 1986  8.11.2005
4.2.37. 1987  8.11.2005
4.2.38. 1988  8.11.2005
4.2.39. 1989  8.11.2005
4.2.40. 1990  8.11.2005
4.2.41. 1991  8.11.2005
4.2.42. 1992  8.11.2005
4.2.43. 1993  8.11.2005
4.2.44. 1994  8.11.2005
4.2.45. 1995  8.11.2005
4.2.46. 1996  8.11.2005
4.2.47. 1997  8.11.2005
4.2.48. 1998  8.11.2005

5. tabulky

5.1. obsah

6. grafy

6.1. obsah

7. analýzy

7.1. analýza provozu lodí 1987

8. ostatní

8.1. obsah
8.2. námořnické tradice a zvyky
8.2.1. tradice a zvyky  10.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.2.2. křty  10.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.2.3. pravobok a levobok  10.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.3. námořní zeměpis  19.11.2007 NOVÉ
8.3.1. světadíly  19.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.3.2. oceány a moře  19.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.3.3. mořské proudy  19.11.2007 NOVÉ
8.3.4. vodní doprava  19.11.2007 NOVÉ
8.3.5. vodní cesty  19.11.2007 NOVÉ
8.3.6. řeky  19.11.2007 NOVÉ
8.3.7. přístavy  19.11.2007 NOVÉ
8.3.8. navigační a orientační body  19.11.2007 NOVÉ
8.3.9. zámořské objevy  19.11.2007 NOVÉ
8.4. počasí
8.4.1. meteorologické jevy  20.11.2007 AKTUALIZOVÁNO
8.5. piráti
8.5.1. prevence a obrana proti pirátům  20.11.2007AKTUALIZOVÁNO
8.5.2. problematika pirátství  20.11.2007NOVÉ
8.6. černobílá kronika
8.6.1. bezpečnost a katastrofy  20.11.2007NOVÉ
8.6.2. maléry a záchrany  20.11.2007NOVÉ
8.6.3. trochu statistiky  20.11.2007NOVÉ
8.6.4. škody na přepravovaném zboží  20.11.2007NOVÉ
8.7. legrace musí být...  20.11.2007NOVÉ
8.8. všehochuť
8.8.1. povídání o lodích  20.11.2007NOVÉ
8.8.2. čas na moři  20.11.2007NOVÉ
8.8.3. co víte a nevíte o radiové signalizaci  20.11.2007NOVÉ
8.8.4. naše lodě a námořníci v současnosti  20.11.2007NOVÉ
8.8.5. 30 let komerční práce v ČNP  20.11.2007NOVÉ
8.8.6. moře v knihách a ve filmu  20.11.2007NOVÉ

9. foto

9.1. lodě ČNP  24.6.2005
9.2. lodě ostatní  24.6.2005
9.3. osobnosti  24.6.2005
9.4. tradice  24.6.2005
9.5. život  24.6.2005Jste . návštěvník této stránky od 1.dubna 2004.