Dceřinné společnosti

Po roce 1990 začal podnik měnit způsob řízení s cílem racionalizovat jednotlivé činnosti a zvýšit efektivnost materiálních, personálních a finančních zdrojů.

S cílem decentralizovat a diverzifikovat činnost ústředí byla měněna organizace jednotlivých útvarů a přikročeno ke zřizování dceřinných společností v tuzemsku i zahraničí se samostatnou právní subjektivitou, umožňující pružnější rozhodování v operativních záležitostech se zachováním koncepčních rozhodnutí na vedení podniku.

 

Přehled majetkových účastí ČNP

 

 

 

ČNP

 

 

 

 

ups.zákl.kapitál

podíl

název

 

zal.

od

 

země

sídlo

 

měna

hodnota

v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dceřinné společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS-

SERVIS

920313

1993

 

ČR

Praha

 

100

100,00

C.O.S.

CREW MANAGENENT

950510

1995

 

ČR

Praha

 

100

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zahraničí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRASPED

460509

1962

 

Anglie

Londýn

 

Lstg

4900

49,00

C.O.S.

BULK

911223

1993

 

Anglie

Londýn

 

Lstg

10000

99,90

C.O.S.

SUN

921124

1992

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

STAR

921124

1992

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

MOON

930626

1993

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

MARS

940930

1994

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

VENUS

960626

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

NEPTUNE

961015

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

MERCURY

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

URANUS

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

PLUTO

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

SATURN

970000

1997

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

 

ARNEB SHIPPING

960527

1996

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

TRICOLOR HOLDING

960829

1996

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

DENEB SHIPPING

970000

1997

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

RASTABAN SHIPPING

970000

1997

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

 

 

název

 

loď

předmět činnosti

 

 

 

 

dceřinné společnosti

 

 

tuzemsko

 

 

COS-

SERVIS

 

tech.-hosp.provoz, tuz.nemovitý majetek

C.O.S.

CREW MANAGENENT

 

zabezpečování obsazení lodí posádkami

 

 

 

 

zahraničí

 

 

 

INTRASPED

 

obchodní činnost-námořní aktivity

C.O.S.

BULK

 

obchodní činnost-námořní aktivity

C.O.S.

SUN

Vítkovice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

STAR

Svitava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MOON

Beskydy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MARS

Šumava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

VENUS

Třinec, Hus

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

NEPTUNE

Košice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MERCURY

Tatry

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

URANUS

Labe

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

PLUTO

Dunaj

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

ARNEB SHIPPING

Slapy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

TRICOLOR HOLDING

 

aktivity spojené převážně s nám.podnikáním

 

DENEB SHIPPING

Orava II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

RASTABAN SHIPPING

Lipno

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí