Maltské a kyperské společnosti

byly zakládány s cílem

a)     produkce finančních zdrojů pro splácení dlouhodobých půjček na pořízení nových lodí, česká legislativa neumožňovala použít jako ručení (zástavu) úvěru námořní loď

b)     vytváření nových prostředků určených pro financování investiční výstavby (hospodářský výsledek z provozu byl zdaněn v cizině v zemi sídla společnosti minimálně nebo vůbec ne

 

údaje k 31.12.

 

ČNP

 

 

 

 

základní kapitál

podíl

název

 

zal.

od

 

země

sídlo

 

měna

hodnota

v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.O.S.

SUN

921124

1992

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

STAR

921124

1992

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

MOON

930626

1993

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

MARS

940930

1994

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

VENUS

960626

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

99,98

C.O.S.

NEPTUNE

961015

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

MERCURY

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

URANUS

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

PLUTO

961218

1996

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

C.O.S.

SATURN

970000

1997

 

Malta

La Valletta

 

M lira

500

90,00

 

ARNEB SHIPPING

960527

1996

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

TRICOLOR HOLDING

960829

1996

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

DENEB SHIPPING

970000

1997

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

RASTABAN SHIPPING

970000

1997

 

Kypr

Nicosia

 

K libra

1000

99,90

 

Jejich zakládání bylo administrativně i finančně nenáročné

a)     základní jmění 500 ML-maltských liber resp. 1000 CYP-kyperských liber, obojí v přepočtu dle platného kursu v daném roce od 35 do 80 tis.Kč),

b)     majoritu měla mateřská společnost (90-99,999%), dalším podílníkem byla zpravidla některá dceřinná společnost v tuzemsku,

c)      systém zpravidla 1loď=1společnost.

d)     majetek sestával téměř výhradně z vlastnictví lodi, která byla předána společnosti matkou a evidována jako hmotný investiční majetek (HIM) a současně závazek dceřinné společnosti vůči matce

 

Hmotný investiční majetek k 31.12. v mil.Kč

dcera

loď

od

do

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN

Vítkovice II.

1992

1997

191,0

178,9

169,7

174,3

 

 

STAR

Svitava

1992

1998

187,9

358,9

1383,4

818,1

773,3

 

MOON

Beskydy

1993

1998

940,6

875,7

830,6

853,3

1009,3

 

MARS

Šumava

1994

1998

 

 

 

812,0

960,4

 

VENUS

Třinec, Hus

1996

1998

 

 

 

2,5

702,2

 

NEPTUNE

Tatry

1996

1998

 

 

 

 

256,1

 

MERCURY

Košice II.

1996

1997

 

 

 

 

 

 

URANUS

Labe

1996

1997

 

 

 

 

 

 

PLUTO

Dunaj

1996

1997

 

 

 

 

 

 

SATURN

Žižka,Holý,Žel.

1997

1998

 

 

 

 

1383,4

 

ARNEB

Slapy

1996

1998

 

 

 

3,3

4,2

 

TRICOLOR

 

1996

1997

 

 

 

3,3

 

 

DENEB

Orava II.

1997

1997

 

 

 

 

 

 

RASTABAN

Lipno

1997

1998

 

 

 

 

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

1319,5

1413,5

2383,6

2666,8

5093,7

 

 

HIM začíná být evidován po převodu lodě do majetku dceřiny společnosti a končí prodejem lodi v letech 1997 a 1998

 

Pohledávky matky za dcerami

rok

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

mil.Kč

407,9

3325,9

1971,9

2378,2

 

e)     orgány společnosti byly jmenovány mateřskou společností z členů představenstva a pracovníků managementu

f)        společnosti měly jako předmět podnikání: nákup, prodej, provoz, nájem lodí s posádkou/bez posádky, registrace lodí a další činnosti související s námořním podnikáním.

Pouze kyperská společnost Tricolor Holding měla jako předmět činnosti : různé aktivity spojené převážně s námořním podnikáním.

 

název

 

loď

předmět činnosti

 

 

 

 

C.O.S.

SUN

Vítkovice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

STAR

Svitava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MOON

Beskydy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MARS

Šumava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

VENUS

Třinec, Hus

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

NEPTUNE

Košice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MERCURY

Tatry

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

URANUS

Labe

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

PLUTO

Dunaj

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

ARNEB SHIPPING

Slapy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

TRICOLOR HOLDING

 

aktivity spojené převážně s nám.podnikáním

 

DENEB SHIPPING

Orava II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

RASTABAN SHIPPING

Lipno

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

 

g)      společnosti měly právní subjektivitu společnosti s ručením omezeným (Limited), samostatné rozhodování v rámci pravidel určených mateřskou společností a zakotvených v jejich statutu

h)      jako zahraniční společnosti podléhaly poměrně jednoduché jurisdikci země sídla společnosti a tudíž nemusely respektovat předpisy platné v ČR (např.formu i výši odpisování apod.)

i)        jejich účetnictví sumarizovala podle podkladů mateřská společnost a vykazovala výsledky v tzv. konsolidovaných výkazech

-         zisků a ztrát (výsledovka)

-         rozvaha (aktiva a pasiva společnosti)

za každou společnost zvlášť

 

Hospodářský výsledek v mil.Kč

dcera

loď

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOON

Beskydy

17,2

34,3

47,5

31,0

-56,2

-379,1

-18,7

SUN

Vítkovice II.

48,5

77,7

63,3

46,2

262,1

17,8

54,4

STAR

Svitava

48,5

425,3

189,1

121,1

-1,7

-337,7

-617,4

MARS

Šumava

 

 

-3,5

6,1

-79,9

-443,7

-38,0

VENUS

Třinec, Hus

 

 

 

-4,5

0,1

-314,9

-0,3

ARNEB

Slapy

 

 

 

1,9

15,7

29,6

2,8

TRICOLOR

 

 

 

 

225,8

81,0

0,4

-1193,3

MERCURY

Košice II.

 

 

 

 

234,6

1,7

15,7

NEPTUNE

Tatry

 

 

 

 

28,2

52,9

3,4

URANUS

Labe

 

 

 

 

285,2

5,5

17,0

PLUTO

Dunaj

 

 

 

 

290,8

-4,3

34,1

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

 

 

 

 

-11,9

-947,0

-2,3

RASTABAN

Lipno

 

 

 

 

14,5

20,1

3,0

DENEB

Orava II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

114,2

537,3

296,2

427,7

1062,7

-2298,7

-1739,5

 

Hospodářský výsledek v roce 1998 a 1999 je zkreslen prodejem lodí, kde se do nákladů promítla rezerva na nesplacené závazky vůči mateřské společnosti-neuhrazená část hodnoty lodi, v roce 1997 a 1998 jsou do nákladů promítnuty odpisy.

 

Odpisy v mil.Kč

dcera

loď

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

MOON

Beskydy

 

 

 

 

72,1

36,0

SUN

Vítkovice II.

 

 

 

 

15,3

 

STAR

Svitava

 

 

 

 

46,3

45,0

MARS

Šumava

 

 

 

 

68,6

34,0

VENUS

Třinec, Hus

 

 

 

 

20,3

20,0

ARNEB

Slapy

 

 

 

 

 

 

TRICOLOR

 

 

 

 

 

 

 

MERCURY

Košice II.

 

 

 

 

15,5

 

NEPTUNE

Tatry

 

 

 

 

33,1

33,0

URANUS

Labe

 

 

 

 

10,8

 

PLUTO

Dunaj

 

 

 

 

12,6

 

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

 

 

 

 

7,6

55,0

RASTABAN

Lipno

 

 

 

 

 

 

DENEB

Orava II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

 

 

302,3

223,0

 

Do roku 1996 nebyly lodě odepisovány, tato položka se ve výsledovce objevila až v letech 1997 a 1998 (v posledním roce odhad podle délky provozu do data prodeje).