Partneři zahraniční

A. v oblasti pronájmu lodního prostoru

a získání zboží k přepravě jsou nejdůležitějšími partnery nájemci lodí a lodního prostoru (chartereři) a zprostředkovatelé (brokeři). 

Styk je možno uskutečnit výjimečně přímo, ale zpravidla přes zprostředkovatele. Ten dostává za svoji službu odměnu ve formě určitého procenta z objemu nájmu nebo přepravného tzv.zprostředkovatelskou provizi. Celosvětově je obvyklé 1,25% z celkového nájemného/dopravného, ale u menších finančních objemů to může být podle dohody i vyšší (např. 5% nebo pevně stanovená částka).

 

1. nájemce (Charterer)

nájemce lodi nebo lodního prostoru, který uzavírá s rejdařem smlouvu o provozu nebo nájmu lodi nebo lodního prostoru tzv.Charter Party. Může to být při

a)     liniové dopravě (pravidelná doprava konvenční nebo kontejnerová mezi přístavy v určité, předem vymezené oblasti). Přestože ČNP se částí své floty (zejména v počátcích, šedesátých a sedmdesátých letech dokonce větší částí z hlediska počtu jednotek věnovala přepravě kusových zásilek, zejména v exportním směru, nejednalo se o klasickou liniovou přepravu a lodě též nebyly členy žádné námořní konference (s výjimkou CUBALCO, v relaci mezi Evropu a Kubou

b)     trampové dopravě(nepravidelná doprava suchých a tekutých nákladů, především celolodních nákladů hromadného charakteru.

 

Významní provozovatelé lodí (Chartereři), kteří najímali pro své potřeby tonáž ČNP:

 

nájemce

země

město

 

 

 

Bocimar

Belgie

Antwerpy

Lloyds Brazileiro

Brazilie

RiodeJaneiro

Maritime Bulk Carriers

Holandsko

Rotterdam

Mafracht

Maďarsko

Budapest

Masped

Maďarsko

Budapest

Bergen Bulk Carriers

Norsko

Bergen

Gerrards Rederi

Norsko

Kristiansand

E.Erhardt y Cia.

Španělsko

Madrid

a další

 

2. zprostředkovatel (Broker)

(lodní dohodce - makléř nebo někdy též námořní, lodní či rejdařský agent) je velmi důležitou osobou pro fungování námořního trhu. V námořní přepravě funguje jako zprostředkovatel, jehož funkcí je je vybrat a zainteresovat jak pro nájemce nebo pronajímatele tonáže/prostoru spolehlivého partnera, podávat informace o úrovni námořních sazeb, konkurenčních nabídkách, urychlit, usnadnit, ale i zefektivnit jednání o pronájmu/nájmu lodi a zoptimalizovat jeho podmínky a to vždy v souladu s pravidly platnými na mezinárodním námořním trhu.

Knihovací agent (Booking Agent) shromažďuje a zajišťuje knihování lodního prostoru u liniových přeprav (zejména pro "Part Cargo", resp. kontejnery) pro určité linky v konkrétní relaci. Dále může provádět i akvizici pro rejdaře, vyřizovat reklamace (vyplývající z knihování), bývá i pověřován vystavováním jízdních řádů dané námořní linky tzv.“sailingů“ nebo i konosamentů, inkasem námořného apod. Někteří agenti však zároveň vykonávají funkci zprostředkovatelů (brokerů, stejně jakou trampových přeprav) - to se uplatňuje zejména v německé oblasti.

V trampových přepravách broker zprostředkovává uzavření smlouvy mezi vlastníkem lodi (pronajímatelem) - rejdařem (Owner) a  nájemcem (Charterer). Může se jednat o agenta zastupujícího  "zájmy zboží" nebo "zájmy lodi", případně obojí. Může tedy mít klienty jak mezi „charterery“, tak i mezi -- rejdaři.  Dokonce může být sám vlastníkem lodi, nicméně zpravidla jde o osobu jednající vlastním jménem, ale na cizí účet.

 

Přeprava zboží pro plátce dopravného v cizí měně

 

 

 

 

podíl v %

 

 

 

podíl v %

 

 

SZ

 

SZ

 

KS

 

KS

 

rok

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

9

 

50,0

0,0

 

 

0,0

0,0

1953

 

 

 

 

 

 

 

 

1954

14

 

49,6

0,0

 

 

0,0

0,0

1955

50

 

40,4

0,0

4

 

3,2

0,0

1956

80

 

42,2

0,0

10

 

5,3

0,0

1957

60

 

30,9

0,0

24

 

12,4

0,0

1958

72

 

42,1

0,0

12

 

7,0

0,0

1959

122

13,1

39,9

38,7

25

0,7

8,1

2,0

1960

260

28,4

52,5

51,9

15

1,4

3,1

2,5

1961

246

22,1

48,0

41,8

25

1,5

5,0

2,8

1962

155

17,9

35,4

31,5

33

5,0

7,4

8,8

1963

218

32,0

46,5

46,1

3

0,6

0,7

0,9

1964

194

25,6

22,8

30,2

167

6,6

19,6

7,7

1965

204

34,0

28,6

40,3

139

6,4

19,5

7,6

1966

169

24,9

25,8

36,4

48

1,9

7,3

2,8

1967

60

38,9

7,3

27,2

239

22,1

29,1

15,4

1968

53

51,4

7,4

26,5

339

71,2

47,1

36,8

1969

26

26,2

3,9

13,6

509

104,1

74,8

54,2

1970

37

29,0

4,2

13,8

624

99,8

70,2

47,5

1971

22

23,0

2,4

8,7

477

81,6

51,1

30,9

1972

25

20,0

2,8

9,3

373

45,3

42,0

21,0

1973

36

24,4

3,8

8,8

475

76,8

50,9

27,5

1974

27

20,6

2,0

5,2

1068

144,8

79,3

36,3

1975

24

20,9

2,0

4,7

902

149,2

75,0

33,3

1976

5

4,0

0,3

0,8

867

127,4

59,3

26,9

1977

3

1,8

0,2

0,5

682

87,2

44,3

25,3

1978

6

4,5

0,4

1,3

526

82,8

35,5

23,2

1979

5

4,5

0,4

1,3

661

94,6

45,7

27,9

1980

10

5,3

0,6

1,1

686

117,3

40,1

24,3

1981

12

7,4

0,8

1,3

458

161,1

31,3

29,1

1982

111

22,1

6,2

3,9

490

131,1

27,4

23,2

1983

196

30,0

11,3

7,0

501

109,3

28,8

25,5

1984

312

75,2

17,1

15,0

436

49,4

23,9

9,9

1985

117

63,3

6,2

12,0

552

70,4

29,4

13,3

1986

195

71,4

10,4

14,9

352

43,6

18,8

9,1

1987

355

105,3

21,7

28,6

356

46,0

21,7

12,5

1988

302

107,1

16,5

25,4

722

108,1

39,5

25,6

1989

142

67,8

6,6

11,3

1127

285,9

52,5

47,7

1990

50

25,4

1,9

3,3

2069

593,7

77,9

77,5

1991

 

 

0,0

0,0

2516

1165,4

98,1

98,8

1992

 

 

 

 

2382

1062,8

100,0

100,0

1993

 

 

 

 

2939

1072,3

100,0

100,0

1994

 

 

 

 

2705

1086,9

100,0

100,0

1995

 

 

 

 

2804

1155,8

100,0

100,0

1996

 

 

 

 

3077

952,4

100,0

100,0

1997

 

 

 

 

3315

1160,7

100,0

100,0

1998

 

 

 

 

2425

558,7

100,0

100,0

1952-98

3984

1047,7

6,4

5,7

38157

11141,6

61,3

60,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

355

107,1

53

52

3315

1165,4

100

100

min

3

1,8

0

0

3

0,6

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959-90

3699

1047,7

9,4

10,4

15944

2926,7

40,6

29,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

355

107,1

52,5

51,9

2069

593,7

79,3

77,5

min

3

1,8

0,2

0,5

3

0,6

0,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podíl v %

 

 

 

podíl v %

 

 

SZ

 

SZ

 

KS

 

KS

 

období

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952-58

285

0,0

39,3

0,0

50

0,0

6,9

0,0

1959-66

1568

198,1

35,3

39,2

455

24,0

10,3

4,7

1967-76

315

258,3

3,2

9,2

5872

922,2

59,5

32,7

1977-83

343

75,7

3,1

2,5

4003

783,5

35,9

25,5

1984-90

1473

515,6

10,6

14,1

5613

1197,1

40,6

32,6

1991-94

0

0,0

0,0

0,0

10542

4387,4

99,5

99,7

1995-98

0

0,0

0,0

0,0

11621

3827,5

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952-98

3984

1047,7

6,4

5,7

38157

11141,6

61,3

60,4

 

Zatímco v období 1959-1990 se podíl partnerů ze socialistických zemí pohyboval okolo 10% ve fyzickém i hodnotovém objemu, podíl plátců z oblasti kapitalistických států v tunách činil 40% a v dopravném 29% (těžiště bylo v přepravě hromadných substrátů na lodích pro hromadnou dopravu „bulkcarierech“ s nižší sazbou.

 

Těžiště knihování lodního prostoru ČNP bylo v Londýně, Anglii a Hamburku, NSR. Mezi nejdůležitější partnery patřily:

 

Zprostředkovatelé (Brokeři):

 

broker

země

město

 

 

 

COSBULK

Anglie

London

Galbraith´s Ltd

Anglie

London

Hibtrade

Anglie

London

Intrasped

Anglie

London

Corner Shipping

Dánsko

Svenborg

Spliethoff

Holandsko

Amsterdam

Samer

Italie

Terst

Kanematsu Gosho

Jugoslavie

Bělehrad

Mafracht

Maďarsko

Budapest

Masped

Maďarsko

Budapest

Raabersped

Maďarsko

Budapest

Ahrenkiel

Německo

Hamburg

H.C.Röver

Německo

Hamburg

Christian F.Ahrenkiel

Německo

Hamburg

Fearnlays

Norsko

Oslo

Nordström & Thulin

Švédsko

Stockholm

a další

Počátkem 90. let byla založena společnost

ERHARDT-COSBULK International, Ltd, Danbury USA

Firma měla za cíl působit na americkém trhu jako zprostředkovatel (broker) zaměstnávání lodí ČNP a rovněž cizí tonáže..

Podílníkem byla firma ERHARDT, Madrid a ČNP, Praha

Po změně vedení ČNP byla později spolupráce zrušena.

 

zprostředkovatelé nákupu a prodeje lodí ČNP :

COSBULK, London

Paul Christensen, Dánsko

Link Maritime Enterprises S,A., Piraeus

a další

 

B. v oblasti provozu námořních lodí

 

1. přístavy

poskytují lodím širokou škálu služeb, sloužících při pobytu lodi v přístavu (včetně pobytu na rejdě) k zabezpečení všech potřebných provozních záležitostí, zejména pohybu mezi rejdou a přístavem, přistavení k nábřeží, celní odbavu, zajištění nakládky a vykládky, uložení v a počítání nákladu, zásobování potravinami a dalším materiálem, střídání posádek, zajištění zdravotní a hygienické péče, čerpání pohonných hmot, olejů a pitné vody, provedení oprav a další a zejména spojení s vlastníkem nebo provozovatelem lodi

Tyto služby zajišťují přístavní agenti prostřednictvím přístavní správy a dalších specializovaných organizací, přímý styk velitel nebo prostřednictvím agenta, který shromažďuje dílčí účty jednotlivých dodavatelů (jejichž správnost ověřuje/signuje velitel nebo jiný pověřený pracovník lodi) a souhrnně se zúčtovává v účtu za služby v přístavu (v tzv. „disbursementu“).

 

Náklady vynaložené v přístavech se vyvíjely v závislosti na počtu lodí, způsobu jejich provozu a cenové úrovni najížděných přístavů. Tyto skutečnosti se odráží na objemu těchto nákladů v jednotlivých letech i na jejich podílu jak na proměnných nákladech tak na celkových provozních nákladech lodí. Zachycen je i vývoj proti roku 1967.

 

přístavní poplatky

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v mil.Kč

7,6

5,1

10,8

26,3

43,7

42,2

15,4

151,1

podíl na proměnných

24,6

19,2

13,7

15,2

20,9

29,7

17,8

20,2

podíl na provozních.

8,3

3,9

4,1

7,7

9,7

5,4

2,0

5,4

vývoj proti 1967

100,0

67

143

346

576

557

203

 

 

Přístavní poplatky jsou druhou největší položkou proměnných nákladů po nákladech na pohonné hmoty.

 

Některé přístavy, které byly navštíveny loděmi ČNP:

 

Evropa

 

země

přístav

 

země

přístav

 

 

 

 

 

Albania

Durres

 

Italy

Neapol

Azores

Ponta Delgada

 

Italy

Savona

Belgium

Antwerp

 

Italy

Taranto

Bulgaria

Burgas

 

Italy

Trieste

Bulgaria

Varna

 

Italy

Venezia

Canary

Las Palmas

 

Malta

Valetta

Denmark

Aarhus

 

Netherlands

Amsterdam

Denmark

Copenhagen

 

Netherlands

Rotterdam

Estonia

Tallinn

 

Norway

Bergen

Finland

Helsinki

 

Norway

Mo-I-Rana

Finland

Mantyluoto

 

Norway

Narvik

Finlsnd

Turku

 

Norway

Oslo

France

Le Havre

 

Norway

Stavanger

France

Lyon

 

Norway

Trondheim

France

Marseille

 

Poland

Gdansk

France

Rouen

 

Poland

Gdynia

France

Saint-Louis du Rhone

 

Poland

Swinoujscie

Germany-BRD

Bremen

 

Poland

Szczecin

Germany-BRD

Bremenhaven

 

Portugal

Lisboa

Germany-BRD

Emden

 

Romania

Braila

Germany-BRD

Flensburg

 

Romania

Constantza

Germany-BRD

Hamburg

 

Romania

Mangalia

Germany-BRD

Kiel

 

Spain

Cadiz

Germany-BRD

Lübeck

 

Spain

Pasajes

Germany-BRD

Wilhelmshaven

 

Sweden

Göteborg

Germany-GDR

Rostock

 

Sweden

Halmstad

Germany-GDR

Warnemünde

 

Sweden

Lulea

Germany-GDR

Wismar

 

Sweden

Malmo

Gibraltar

Gibraltar

 

Sweden

Norrköping

Great Britain

Avonmouth

 

Sweden

Oskarhamn

Great Britain

Bristol

 

Sweden

Oxölesund

Great Britain

Cardiff

 

Sweden

Stockholm

Great Britain

Garston

 

Sweden

Trelleborg

Great Britain

Glasgow

 

Sweden

Uddevalla

Great Britain

Grangernouth

 

USSR

Batumi

Great Britain

Hull

 

USSR

Klaipeda

Great Britain

Immingham

 

USSR

Leningrad

Great Britain

King´sLynn

 

USSR

Murmansk

Great Britain

Leith

 

USSR

Nakhodka

Great Britain

Liverpool

 

USSR

Odessa

Great Britain

London

 

USSR

Petrohrad

Great Britain

Manchester

 

USSR

Riga

Great Britain

Middlesbrough

 

USSR

Tuapse

Great Britain

Newcastle upon Tyne

 

USSR

Ventspils

Greece

Piraeus

 

Yugoslavia

Bar

Ireland

Belfast

 

Yugoslavia

Kardeljevo

Ireland

Cork

 

Yugoslavia

Koper

Italy

Augusta

 

Yugoslavia

Ljubljana

Italy

Bari

 

Yugoslavia

Pula

Italy

Catania

 

Yugoslavia

Rijeka

Italy

Genoa

 

Yugoslavia

Split

 

Afrika

 

země

přístav

 

země

přístav

 

 

 

 

 

Algeria

Algiers

 

Mauritius

Port Louis

Algeria

Annaba

 

Morocco

Casablanca

Algeria

Oran

 

Morocco

Safi

Angola

Luanda

 

Mosambique

Beira

Djibouti

Djibouti

 

Mosambique

Maputo

Egypt

Alexandria

 

Mozambique

Maputo

Egypt

Cairo

 

Nigeria

Apapa

Egypt

Port Said

 

Nigeria

Lagos

Egypt

Suez

 

Senegal

Dakar

Ethiopia

Addis Ababa

 

Sierra Leone

Freetown

Ethiopia

Assab

 

South Africa

CapeTown

Ethiopia

Massawa

 

Spain-Morocco

Ceuta

Ivory Coast

Abidjan

 

Sudan

Khartoum

Kenya

Mombasa

 

Sudan

Port Sudan

Liberia

Monrovia

 

Tanzania

Dar-es-Salaam

Libya

Benghazi

 

Tunisia

Sfax

Libya

Tripoli

 

Tunisia

Tunis

Madagaskar

Majunga

 

 

 

 

Asie

 

země

přístav

 

země

přístav

 

 

 

 

 

Bangladesh

Chittagong

 

Japan

Kobe

Burma

Rangoon

 

Japan

Nagoya

Egypt

Port Said

 

Japan

Osaka

Egypt

Suez

 

Japan

Tokyo

China

Hong Kong

 

Japan

Yokohama

China

Dalian

 

Jordan

Amman

China

Fuzhou

 

Jordan

Aqaba

China

Guangzhou

 

Jordan

Aquaba

China

Huanghu

 

KLDR

Haeju

China

Peking

 

KLDR

Hungnam

China

Šanghaj

 

KLDR

Chongjin

China

Tianjin

 

KLDR

Nampo

China

Xingang

 

KLDR

Pyongyang

India

Bedi Bunder

 

KLDR

Rajin Port

India

Belikeri

 

KLDR

Songlim

India

Bhavnagar

 

KLDR

Wonsan

India

Bornbay

 

Kuwait

Kuwait

India

Calcutta

 

Kuwait

Kuwait

India

Cochin

 

Lebanon

Beirut

India

Cuddolore

 

Lebanon

Tripoli

India

Kakinada

 

Pakistan

Karachi

India

Kandla

 

Philippines

Manila

India

Karwar

 

Saudi Arabia

Damman

India

Madras

 

Saudi Arabia

Jeddah

India

Mangalore

 

Senegal

Dakar

India

Masulipatam

 

Singapore

Singapore

India

Mormugao

 

South Korea

Okpo

India

Nagapattinam

 

South Korea

Pusan

India

Navlakhi

 

Sri Lanka

Colombo

India

New Delhi

 

Syria

Lattakia

India

Paradeep

 

Syria

Tartous

India

Pondichery

 

Taiwan

Kaohsiung

India

Porbandar

 

Turkey

Iskenderun

India

Port Okha

 

Turkey

Istanbul

India

Port Redi

 

Turkey

Izmir

India

Tuticorin

 

United Arab Emirates

Abu Dhabi

India

Veraval

 

United Arab Emirates

Dubai

India

Visakapatnam

 

Vietnam

Benthuy

Indonesia

Jakarta

 

Vietnam

Cantho

Iran

Bandar Abbas

 

Vietnam

Danang

Iran

Bushire

 

Vietnam

Haiphong

Iran

Khorramshahr

 

Vietnam

Hochiminh City

Iran

Tehran

 

Vietnam

Hongay

Iraq

Basrah

 

Vietnam

Nhatrang

Iraq

UmmQuasr

 

Vietnam

Quinhon

Israel

Haifa

 

Vietnam

Vungtau

Japan

Innoshima

 

Yemen

Aden

Japan

Jokohama

 

Yemen

Hodeida

 

 

Amerika

 

země

přístav

 

země

přístav

 

 

 

 

 

Argentina

Buenos Aires

 

Cuba

Cienfuegos

Argentina

Rosario

 

Cuba

Habana

Bahamas

Freeport

 

Cuba

Mariel

Bermuda

Harnilton (Bermuda)

 

Cuba

Matanzas

Brazil

Angra dos Reis

 

Cuba

SantiagodeCuba

Brazil

Aracruz

 

Curacao

Willemstad

Brazil

Atalaya

 

Chile

Punta Arenas

Brazil

Manaus

 

Chile

Valparaiso

Brazil

Niteroi

 

Jamaica

Kingston

Brazil

Paul

 

Panama

Balboa

Brazil

PortoAlegre

 

Panama

Cristobal

Brazil

Rio de Janeiro

 

Panama

Panama

Brazil

S.Sebastiano

 

Peru

Chimbote

Brazil

Santos

 

Peru

Lima

Brazil

Sepetiba

 

Peru

San Juan

Brazil

Tubarao

 

Peru

San Nicolas

Brazil

Vitória

 

USA

CorpusChristi

Canada

Halifax

 

USA

Chicago

Canada

Hamilton

 

USA

New York

Canada

Churchill

 

USA

NewOrleans

Canada

Montreal

 

USA

Norfolk

Canada

Quebec

 

USA

SanFrancisco

Canada

Saint John

 

USA

Tampa

Canada

Toronto

 

Venezuela

Caracas

Canada

Vancouver

 

Venezuela

Palua

 

 

 

Venezuela

Puerto Ordaz

 

Australie

 

země

přístav

 

země

přístav

 

 

 

 

 

Australia

Adelaide

 

Australia

Newcastle, N.S.W.

Australia

Brisbane

 

Australia

Perth

Australia

Fremantle, W.A.

 

Australia

PortHedland

Australia

Melbourne

 

Australia

Sydney, N.S.W.

 

 

Hlavní evropské námořní přístavy, používané pro dopravu zboží z/do ČR

Baltické moře

Gdansk, Gdynia, Swinoujscie, Szczecin, Wismar, Rostock, Lübeck

Moderní, dobře technicky vybavené přístavy pro všechny druhy zboží s rozličnými hloubkami vody. Větší tonáž omezena hloubkou úžin kolem Dánska, v zimě někdy obtížné ledové podmínky.

Severní moře

Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Emden

Moderní přístavy s velmi dobrým technickým vybavením pro všechny druhy zboží a lodě všech typů. Vhodné spojení s ČR po vodě.

Amsterdam, Rotterdam, Antwerp

Špičkové evropské přístavy, schopné odbavovat lodě všech typů a velikostí. Vysoká technická úroveň.

Jaderské moře

Koper, Rijeka, Bakar, Ploče, Omišaj

Přístavy na otevřeném moři, velmi dobře technicky vybavené, vhodné pro poskytování všech druhů námořních služeb. Výhodné pro relace Blízký, Střední a Dálný Východ. Bakar i Koper jsou schopny vykládat velkokapacitní tonáž pro hromadné náklady. V přístavu Omišaj možno odbavovat supertankery, napojení na ropovod ADRIA.

Trieste, Benátky

Moderní italské přístavy. Trieste napojen na ropovod INGOLSTADT s možností vykládky tankerů do velikosti cca 215tis.DWT

Černé moře

Braila, Galatz, Reni, Izmail

Přístavy na řece Dunaj, vhodné pro menší lodě. Velikost omezena ponorem v Sulinském kanálu. Vhodné zejména pro relace ve Středozemí.

Constanza, Varna, Burgas

Přístavy střední velikosti pro všechny druhy nákladů

 

nakl.a vykl.výlohy

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v mil.Kč

6,6

6,2

17,4

39,2

14,4

2,4

0,2

86,5

podíl na proměnných

21,3

23,6

21,9

22,7

6,9

1,7

0,3

11,6

podíl na provozních.

7,2

4,8

6,6

11,4

3,2

0,3

0,0

3,1

vývoj proti 1967

100

93

251

565

206

35

3

 

 

Třetí největší položka proměnných nákladů s klesajícím podílem při přechodu větší části floty na provoz na bázi převážně časového nájmu, kde tyto náklady platí nájemce nebo charterer.

 

Za průjezd průlivu, jenž spojuje dvě části otevřeného moře a jehož vody jsou používány pro mezinárodní plavbu, se žádné poplatky neplatí. Výjimku tvoří poplatky, vyplývající z nákladů, vynaložených pobřežním státem na označování bójemi, bagrování, výstavbu a udržování provozu majáků a zajišťování lodivodské služby ve prospěch projíždějících lodí.

Lodivodská služba je poskytována (někdy nepovinně, záleží na rozhodnutí velitele lodi) v některých úžinách a velkých vodních tocích s obtížnou navigací, kde je zvýšené nebezpečí střetu s překážkami (úzké koryto, podvodní skály, mělčiny, potopené lodě apod.)