Režijní náklady

Režie zahrnuje náklady na provoz řídícího a správního aparátu  ústředí a vyvíjela se v závislosti na počtu provozovaných jednotek, z kterého se odvíjel i počet pracovníků, zejména v útvarech obchodního a technického provozu, částečně redukovaný výkonnější výpočetní technikou. Rozdíly jsou i v cenové úrovni (do roku 1966 včetně ceny bez VRCV-i když by se týkaly pouze menší části položek, od roku 1991 obecné úpravy cen vnitřního trhu. Ani z hlediska metodiky není srovnání dokonalé, měnilo se nejen uspořádání a názvy jednotlivých titulů, ale i jejich zařazení do jednotlivých skupin nákladů (markantní zejména v roce 1994). Proto ve srovnání struktury je použitelné především období 1967-1990, kde zkreslení není tak výrazné.

 

Vývoj režijních nákladů

 

měrná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupina

jedn.

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výkony

mil.Kč

55,0

85,0

148,9

209,4

463,0

467,9

540,2

802,5

2288,0

režie celkem

mil.Kč

0,7

1,4

3,3

1,5

9,1

14,2

16,7

24,4

90,0

% z výkonů

%

1,3

1,7

2,2

0,7

2,0

3,0

3,1

3,0

3,9

 

Při absolutním růstu celkových nákladů i většiny položek v důsledku zvyšování počtu provozovaných jednotek i inflace se pohybuje podíl režie v rozmezí do 5% a v průměru okolo 3% z dosažených výkonů.

 

 

měrná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupina

jedn.

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mzdové náklady

tis.Kčs

289

576

2029

2344

3396

4683

6041

6083

20052

cestovné

tis.Kčs

64

66

280

382

689

1354

1766

2957

5782

poštovné a spoje

tis.Kčs

193

287

371

435

845

939

1797

2888

3116

odpisy

tis.Kčs

22

50

63

91

1034

1413

616

2546

 

školení

tis.Kčs

15

37

 

 

 

747

1292

2152

1702

autoprovoz

tis.Kčs

 

 

93

161

274

497

588

1091

521

zastoupení v zahraničí

tis.Kčs

42

172

312

224

348

1628

609

992

 

ext.služby

tis.Kčs

 

1

207

706

1469

558

349

768

 

celkem

tis.Kčs

625

1189

3355

4343

8055

11819

13058

19477

31173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiál

tis.Kčs

19

32

120

227

207

384

414

585

1570

bankovní výlohy

tis.Kčs

12

4

12

7

14

179

413

528

 

přepravné

tis.Kčs

3

15

93

76

456

148

202

409

 

kulturní

tis.Kčs

 

 

19

46

88

45

68

409

773

fin.náklady

tis.Kčs

5

 

 

13

11

-52

175

339

1598

údržba a opravy

tis.Kčs

25

67

158

136

313

176

293

265

1680

spotř.energie,plynu,vody

tis.Kčs

 

 

24

28

83

144

218

236

487

pojistné

tis.Kčs

29

61

13

29

183

115

288

188

1232

DKP/PPS

tis.Kčs

 

5

79

17

281

264

39

176

2011

pohoštění a dary

tis.Kčs

6

15

33

63

132

89

82

98

412

nájemné

tis.Kčs

 

 

167

286

190

348

73

36

306

ostatní srovnatelné

tis.Kčs

99

199

718

928

1958

1840

2265

3269

10069

 

tis.Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnatelné celkem

tis.Kčs

724

1388

4073

5271

10013

13659

15323

22746

41242

kontrola

tis.Kčs

724

1388

4073

5271

10013

13659

15323

22746

41242

ostatní nesrovnatelné

tis.Kčs

10

24

6

24

161

1212

1387

1728

48736

 

tis.Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

režijní náklady celkem

tis.Kčs

734

1412

4079

5295

10174

14871

16710

24474

89978

 

Proti roku 1967 rostou nejrychleji náklady (u všech samozřejmě i v důsledku pohybu cen a růstu počtu provozovaných jednotek))na

-         odpisy (vybavení podniku novým nábytkem a zařízením v důsledku stěhování do vlastní budovy v roce 1975, rozšiřování autoprovozu o nová vozidla, zejména autobusy pro přepravu posádek, nová výpočetní a spojová technika)

-         autoprovoz (více vozidel v intenzivním provozu)

-         cestovné (především zahraniční akviziční cesty za komerčními partnery, inspekční cesty technické na lodě)

-         školení (zvyšování kvalifikace pracovníků ústředí i lodí-v rámci přípravy na zkoušky na vyšší funkci, školení učňů v učilišti ČSPLO)

-         pojištění

-         spotřeba energie,plynu a vody

což se odráží i ve zvyšování podílu těchto položek na celkových srovnatelných režijních nákladech.

Z hlediska metodiky je třeba upozornit na náklady na zahraniční zastoupení (kde vedle přímého financování vlastních poboček a afilací jsou zahrnuty i příspěvky podniku na zahraniční síť FMZO) a přepravné (které do roku 1975 zahrnuje i přepravné na lodě, později zahrnované do pevných nákladů lodí).

 

Podíl na srovnatelných nákladech

 

měrná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupina

jedn.

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mzdové náklady

%

39,9

41,5

49,8

44,5

33,9

34,3

39,4

26,7

48,6

cestovné

%

8,8

4,8

6,9

7,2

6,9

9,9

11,5

13,0

14,0

poštovné a spoje

%

26,7

20,7

9,1

8,3

8,4

6,9

11,7

12,7

7,6

odpisy

%

3,0

3,6

1,5

1,7

10,3

10,3

4,0

11,2

 

školení

%

2,1

2,7

 

 

 

5,5

8,4

9,5

4,1

autoprovoz

%

 

 

2,3

3,1

2,7

3,6

3,8

4,8

1,3

zastoupení v zahraničí

%

5,8

12,4

7,7

4,2

3,5

11,9

4,0

4,4

 

ext.služby

%

 

0,1

5,1

13,4

14,7

4,1

2,3

3,4

 

celkem

%

86,3

85,7

82,4

82,4

80,4

86,5

85,2

85,6

75,6

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiál

%

2,6

2,3

2,9

4,3

2,1

2,8

2,7

2,6

3,8

bankovní výlohy

%

1,7

0,3

0,3

0,1

0,1

1,3

2,7

2,3

 

přepravné

%

0,4

1,1

2,3

1,4

4,6

1,1

1,3

1,8

 

kulturní

%

 

 

0,5

0,9

0,9

0,3

0,4

1,8

1,9

fin.náklady

%

0,7

 

 

0,2

0,1

-0,4

1,1

1,5

3,9

údržba a opravy

%

3,5

4,8

3,9

2,6

3,1

1,3

1,9

1,2

4,1

spotř.energie,plynu,vody

%

 

 

0,6

0,5

0,8

1,1

1,4

1,0

1,2

pojistné

%

4,0

4,4

0,3

0,6

1,8

0,8

1,9

0,8

3,0

DKP/PPS

%

 

0,4

1,9

0,3

2,8

1,9

0,3

0,8

4,9

pohoštění a dary

%

0,8

1,1

0,8

1,2

1,3

0,7

0,5

0,4

1,0

nájemné

%

 

 

4,1

5,4

1,9

2,5

0,5

0,2

0,7

ostatní srovnatelné

%

13,7

14,3

17,6

17,6

19,6

13,5

14,8

14,4

24,4

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnatelné

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podíl na celkových nákl.

%

98,6

98,3

99,9

99,5

98,4

91,8

91,7

92,9

45,8

ostatní

%

1,4

1,7

0,1

0,5

1,6

8,2

8,3

7,1

54,2

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

režijní náklady celkem

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Největší podíl zaujímají mzdové náklady (v důsledku nižšího tempa růstu pracovníků i přes zvyšování průměrné mzdy jejich podíl však trvale klesá, skok nahoru je až po roce 1990), cestovné, poštovné a spoje, odpisy a školení.