Tatry

Koncem srpna 1988 byl s konečnou platností schválen kontrakt na stavbu tří bulkcarrierů typu Panamax o nosnosti 64 tis.DWT s loděnicí Okpo, ležící nedaleko Pusanu v Jižní Koreji. .

Stavba byla zahájena v listopadu 1988.

 

v provozu

 

 

 

rozměry

 

 

od

 

24.03.90

 

délka

m

225,0

provoz

 

18.12.98

 

šířka

m

32,2

roků

 

8,7

 

ponor

m

12,9

 

 

 

 

 

 

 

stavba

 

 

 

hlavní stroj

 

 

rok

 

1990

 

druh

 

vznětový

místo

 

Okpo

 

výrobce

 

B&W

země

 

J.Korea

 

KS

HP

10680,0

druh

 

hrom.

 

rychl.

míle/hod.

13,5

 

 

 

 

spotř.

tuny/den

28,5

parametry

 

 

 

 

 

 

tonáž

BRT

35350

 

poř.hodnota

 

 

nosnost

DWT

66088

 

PH SC

mil.Kč

 

prostor

m3

75750

 

PH VRCV

mil.Kč

455,4

 

Jedná se o klasický Panamax bulkcarier. Trup je rozdělen na 7 nákladových prostorů selftrimming tvaru, má bulvovou příď a rovnou záď. Kryty nákladových prostorů jsou hydraulicky ovládané odsouvatelné do stran. Loď nemá vlastní překládací zařízení, pouze dva otočné jeřáby na zádi pro zásobování proviantem a náhradními díly.

Nástavba je zcela oddělena od komína, což by mělo zajistit nízkou hladinu hluku v obytných prostorách. Celková ubytovací kapacita. Všechny kabiny jsou vybaveny vlastní sanitární bunkou.

Kuchyňský blok je na první nástavbové palubě. Kromě kuchyně se skládá z jedné pentry, společné pro jídelnu mužstva a důstojníkd. V jídelně mužstva se počítá se samoobslužným výdejem stravy. S důstojnickou jídelnou je spojena klubovna. Klubovna mužstva je v přední části nástavby na stejné palubě.

Nautické, komuriikační a počítačové vybavení bude dodáno dle unifikace CNP v obdobné konfiguraci a kvalitě jako u ostatních novostaveb.

Celkově byl při přípravě projektu lodě sledován záměr zjednodušování konstrukce a systémů, což ovlivňuje jednak pořizovací cenu lodě a rovněž v budoucnu by se mělo'příznivě odrazit na nižších nákladech na opravy.

 

 

     provozní výsledky

 

tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest

MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

5

265

3

279

61

1859

50,5

5,5

25,7

31,2

6,9

14,6

5,6

1991

6

367

1

356

77

2396

101,4

35,7

36,4

72,1

15,8

6,3

8,0

1992

5

368

11

270

69

2349

105,7

19,2

37,5

56,8

12,5

8,0

8,2

1993

9

365

0

534

78

2352

106,9

46,2

31,3

77,5

17,0

5,9

6,9

1994

7

361

0

415

83

3295

122,9

30,7

31,0

61,7

13,5

7,4

6,8

1995

7

354

7

406

81

4664

100,3

30,0

31,0

61,0

13,4

7,5

6,8

1996

8

346

8

464

92

5330

71,8

34,3

31,0

65,3

14,3

7,0

6,8

1997

7

333

7

406

81

4664

121,4

60,4

33,1

93,5

20,5

4,9

7,3

1998

9

386

9

521

104

5997

121,8

38,6

33,0

71,6

15,7

6,4

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

3145

46

3650

725

32906

902,7

300,7

290,1

590,8

14,4

6,9

7,1

 

První půlmilionu tun přepravila loď v roce 1991, první milion v roce 1993, stihla ještě druhý milion v roce 1995 a třetí v roce 1997, půlmiliontá míle byla ujeta v roce 1996.

Stejně jako ostatní BCC, stavěné v tomto období, loď prokázala správnost orientace plavidla, schopná konkurovat na světovém námořním trhu. Výsledky ve všech letech aktivní, za 8 let provozu vyprodukovala loď 130% své pořizovací hodnoty a vykázala nadprůměrně vysoké kvalitativní parametry návratnosti.

V roce 1996 byly předány dceřinné společnosti COS Neptune Malta.