1952

Roku 1952 byla problematika mezinárodní dopravy svěřena nově vzniklému podniku ČECHOFRACHT. Tento podnik prováděl jak obstaratelskou (agenturní a brokerskou -zprostředkovatelskou), tak i vlastní provozně dopravní činnost.

 

Čs. námořní doprava byla po 2. světové válce zahájena  vztyčením čs.vlajky 10.ledna, lodi s/s Republika (poháněna parním strojem, původně na uhlí, později přestavěn na mazut), provoz začal plavbou pod velením kpt.Klose na Dálný Východ 3.května (v posádce i budoucí kapitáni Fojtů, Kantner a Rusňák).

Brzy po začátku zpáteční cesty byla loď při tajfunu Caren  v jihočínském moři 17.-19.8. vážně poškozena  (silné vlny loď roznýtovaly - nebyla svařovaná) a za asistence hongkongské lodi Eastway se dostala zpátky k čínskému pobřeží k ústí řeky Yang-tse, odkud byla odvlečena na loděnici do Šanghaje, kde byla opravována.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

1,0

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

1,0

 

množství

tis.tun

18,0

 

čín.

0,0

 

z toho

čs lodě

18,0

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

0,0

nosnost

tis.DWT

10,5

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

6,5

 

dopravné

mil.Kčs

1,7

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

1,7

pořiz.

mil.Kčs

13,0

 

 

čínské

 

zůst.

mil.Kčs

13,0

 

 

naj.lodě

 

 

%

100,0

 

prům.sazba

Kč/1 t

91,7

 

Výsledek je totožný s výsledkem jediné lodi v provozu  Republika I., která v dálněvýchodné relaci uskutečnila 1 exportní cestu, naložila zboží pro zpáteční importní cestu a zbytek roku opravovala škody po tajfunu.:

 

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

 

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

RE I.

 

1

107

249

18

13

106

 

1,7

0,5

0,7

1,2

13,0

 

9,4

10,7

5,5

 

dle relací

 

 

 

 

 

 

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

DV

1

107

 

18

13

106

 

1,7

0,5