1953

11.6.1953 byl podepsán Protokol o rozvoji námořní dopravy mezi ČSR a ČLR, který vytvořil legislativní rámec pro spolupráci v námořní dopravě mezi Československem a Čínou, na jehož základě čínský partner provozoval své lodě pod čs.vlajkou a formálně v čs.vlastnictví.

 

Druhá poválečná loď byla zakoupena roku 1953, ale na první cestu vyplula až v následujícím roce. Jednalo se o původně francouzský parník (s  parní turbínou na mazut) Volta, který byl postaven roku 1947 ve Francii.  Tato loď patřila ČLR a působila pod naší vlajkou jako  Julius Fučík.

 

Loď Republika I. po celý rok opravovala v šanghajské loděnici škody, způsobené tajfunem v předchozím roce.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

1,0

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

1,0

 

množství

tis.tun

0,0

 

čín.

0,0

 

z toho

čs lodě

0,0

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

0,0

nosnost

tis.DWT

10,5

 

 

naj.lodě

0,0

tonáž

tis.BRT

6,5

 

dopravné

mil.Kčs

0,0

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

0,0

pořiz.

mil.Kčs

13,0

 

 

čínské

0,0

zůst.

mil.Kčs

12,3

 

 

naj.lodě

0,0

 

%

94,5

 

prům.sazba

Kč/1 t

0,0

 

Výsledek je opět totožný s výsledkem jediné lodi Republika I., která prošla celkovou rekonstrukcí (365 dní mimoexploatačního času), pláty obšívky byly již svařované a loď dostala zcela novou podobu nástaveb a komína.