1955

Pod čs.vlajkou pluly 3 lodě již celý rok a počet dní v exploataci od začátku provozu překročil první tisícovku:

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

3,0

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

1,0

 

množství

tis.tun

123,9

 

čín.

2,0

 

z toho

čs lodě

39,5

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

84,4

nosnost

tis.DWT

26,1

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

17,3

 

dopravné

mil.Kčs

21,1

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

7,1

pořiz.

mil.Kčs

53,9

 

 

čínské

14,0

zůst.

mil.Kčs

51,2

 

 

naj.lodě

 

 

%

95,1

 

prům.sazba

Kč/1 t

170,5

 

Lodě převezly na provozně ukončených cestách v tomto roce více než sto tisíc tun zboží, ujely více než sto tisíc mil a dosáhly více než jeden milion tunomil přepravních výkonů.

 

dle lodí

provozní výsledky

 

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

RE I.

5

377

58

40

55

426

 

7,1

0,4

0,7

1,1

13,0

 

8,5

11,8

5,5

FU

5

325

31

32

55

318

 

5,8

0,2

0,9

1,1

15,9

 

6,8

14,6

5,5

LI

7

357

25

53

68

482

 

8,2

0,9

1,4

2,3

24,9

 

9,2

10,8

5,5

 

17

1059

114

124

178

1227

 

21,1

1,5

3,0

4,5

53,9

 

8,3

12,0

5,5

 

Všechny lodě byly ziskové s přínosem, odpovídajícím návratnosti přes 8% pořizovací hodnoty.

Počet dní, které strávily lodě v exploataci od začátku provozu, dosáhl první tisíc dnů.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

DV

17

1059

 

124

178

1227

 

21,1

5,5

 

Všechny cesty byly uskutečněny v DV relaci (z toho pouze 3 ztrátové), 8 vexportu, stejný počet importních a jedna mezicesta z Colomba do Kantonu.