1961

Počet provozovaných lodí k začátku roku se zvýšil o dvě a nosnost lodí již přesáhla sto tisíc DWT a pořizovací hodnota dvěstě milionů Kč.. Došlo k určité konzolidaci podniku po stránce organizačního i kádrového zabezpečení.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

10

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

3

 

množství

tis.tun

511,5

 

čín.

7

 

z toho

čs lodě

154,7

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

356,7

nosnost

tis.DWT

106,1

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

70,5

 

dopravné

mil.Kčs

53,0

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

16,6

pořiz.

mil.Kčs

205,0

 

 

čínské

36,4

zůst.

mil.Kčs

175,5

 

 

naj.lodě

 

 

%

85,6

 

prům.sazba

Kč/1 t

103,6

ZP ČNP

 

 

 

výsledky

 

 

pořiz.

mil.Kčs

205,2

 

výkony

mil.Kč

53,0

zůst.

mil.Kčs

175,7

 

odpisy

mil.Kč

11,3

pracovníci

 

 

 

režie

mil.Kč

0,9

úhrnem

osob

580

 

zisk

mil.Kč

9,0

z toho

ústředí

96

 

z toho

čs.

5,2

 

námořníci

484

 

 

čín.

3,8

 

Každé straně přibylo po jedné lodi, ale při poklesu celkového zisku se změnil výrazně vzrostl objem i podíl (již 58%) čs.strany.

 

Přeprava zboží poprvé překročila půlmilionovou hranici v jednom roce. Od začátku provozu lodě překročily prvních 10 tisíc dní EČ a současně první 2 tisíce dní MEČ.

Přes kladný výsledek všech lodí  celkový hospodářský výsledek v důsledku podstatného poklesu zisku v DV relaci proti předchozím roku klesl

 

 dle lodí

provozní výsledky

 

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

RE I.

6

333

19

45

38

250

 

8,6

3,0

0,7

3,7

13,0

 

28,3

3,5

5,5

FU

4

278

57

28

38

182

 

4,6

0,1

0,9

1,0

16,0

 

6,4

15,6

5,5

LI

6

336

16

44

59

323

 

5,1

0,3

1,4

1,7

24,9

 

6,7

14,8

5,5

DU

5

334

4

46

49

381

 

5,4

1,1

1,3

2,4

22,8

 

10,5

9,5

5,5

M I.

4

338

16

38

42

322

 

4,6

0,3

1,1

1,4

20,8

 

6,9

14,4

5,5

OST

6

320

59

115

84

830

 

7,2

1,3

1,7

3,0

30,3

 

9,9

10,1

5,5

OR I.

5

347

59

49

39

363

 

5,3

0,4

1,2

1,7

22,7

 

7,5

13,4

5,5

KL

6

334

14

72

53

504

 

5,4

1,7

1,3

3,0

23,7

 

12,8

7,8

5,5

OK I.

4

280

41

37

39

228

 

4,2

0,7

1,1

1,9

20,7

 

9,0

11,1

5,5

PI

9

262

69

38

24

44

 

2,6

0,3

0,2

0,5

10,3

 

4,9

20,4

2,3

 

55

3162

354

511

465

3426

 

53,0

9,4

10,9

20,3

205

 

9,9

10,1

5,3

 

Provoz byl rozšířen o novou relaci z polských přístavů na Kubu, opřenou o začínající čilou oboustrannou výměnu zboží. Nájem cizí tonáže byl spojen s potížemi a vyso ými sazbami, protože lodě najíždějící kubánské přístavy byly zaneseny na tzv.černou listinu a měly zakázáno najíždět do některých dalších přístavů, zejména všech přístavů USA.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

DV

28

2007

 

248

279

2049

 

31,7

6,7

G

Kuba

5

262

 

35

27

178

 

7,8

3,7

G

Levanta

9

262

 

38

24

44

 

2,6

0,5

G

ostatní

7

311

 

75

52

325

 

3,8

0,6

T

tanker

6

320

 

115

83

830

 

7,2

1,5

 

 

55

3162

 

511

465

3426

 

53,0

13,0

 

Nasazení lodě Republika do kubánské relace (tři exportní – první začala 8.3.1961 - a dvě importní cesty) příznivě ovlivnil její výsledky, ale úbytek cest v DV relaci i zhoršená situace v množství i kvalitě přepravovaného zboží  se projevil podstatným zhoršením finančních výsledků. Loď Pionýr při celoročním provozu v levantské relaci již vykázala mírný zisk.

 

Pod čs vlajkou byly přepraveny pro čínskou stranu další dvě lodě, ale pouze mezi čínskými přístavy Tsingtao (na severu ve Žlutém moři)  a Tsamkong (na jihu v Jihočínském moři). Jednalo se o kombinované lodě pro přepravu pasažérů i nákladu, loď Odra, původně Peace No.25 (Ho-ping-25) a Labe (I.), původně Friendship No.58.