1963

Dosavadního ústředního ředitele Navrátila nahradil František Majer, který měl určité zkušenosti z lodí, kde jezdil jako politický pracovník i z ústředí, kde působil jako náměstek.

 

Flota rozšířena o další čs.lodě Jiskra (sesterská loď Pionýra, postavená v bulharské Varně a vybavená jako jediná hlavním motorem Škoda, vyrobeným v Československu a  dodaného ze závodu v Hradci Králové.) a Košice I. (postavená v Innoshimě v Japonsku jako první specializovaná loď tzv. “orecarrier” -loď pro přepravu rud, zejména železné rudy, v roce 1967 upravena i pro převážení sypkých nákladů, jedna z  nejspolehlivějších našich lodí).

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

9

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

2

 

množství

tis.tun

469,2

 

čín.

7

 

z toho

čs lodě

137,4

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

331,8

nosnost

tis.DWT

95,6

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

64,0

 

dopravné

mil.Kčs

69,4

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

20,4

pořiz.

mil.Kčs

192,4

 

 

čínské

49,0

zůst.

mil.Kčs

144,1

 

 

naj.lodě

 

 

%

74,9

 

prům.sazba

Kč/1 t

147,9

ZP ČNP

 

 

 

výsledky

 

 

pořiz.

mil.Kčs

193,4

 

výkony

mil.Kč

70,0

zůst.

mil.Kčs

144,7

 

odpisy

mil.Kč

10,9

pracovníci

 

 

 

režie

mil.Kč

1,3

úhrnem

osob

540

 

zisk

mil.Kč

26,4

z toho

ústředí

110

 

z toho

čs.

10,5

 

námořníci

430

 

 

čín.

15,9

 

Zisk se zvýšil především u čínských lodí, což se odrazilo v podílu 60% na HV čínské strany Stav pracovníků stagnoval v počtu osob i v podílu námořníků, který činil 80%.

 

dle lodí

provozní výsledky

 

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

FU

5

303

31

36

40

234

 

4,4

1,2

0,9

2,1

16,0

 

13,2

7,6

5,5

LI

9

367

18

56

53

312

 

11,9

7,5

1,4

8,8

25,0

 

35,4

2,8

5,5

DU

5

367

50

41

51

362

 

7,2

2,7

1,3

3,9

22,8

 

17,3

5,8

5,5

M I.

4

368

24

40

40

341

 

5,1

1,3

1,1

2,4

20,8

 

11,5

8,7

5,5

OST

5

289

59

96

78

738

 

6,6

1,6

1,7

3,3

30,5

 

10,7

9,3

5,5

OR I.

3

330

35

26

34

228

 

5,7

1,3

1,2

2,5

22,7

 

11,1

9,0

5,5

KL

9

355

26

69

49

354

 

15,7

10,5

1,3

11,8

23,7

 

49,6

2,0

5,5

OK I.

4

250

117

36

40

319

 

8,2

1,3

1,1

2,4

20,7

 

11,7

8,6

5,5

PI

14

372

0

48

30

50

 

3,5

0,5

0,6

1,1

10,3

 

10,2

9,8

5,5

JI

5

166

0

21

14

28

 

1,2

-0,2

0,3

0,1

11,0

 

1,1

89,2

2,8

 

63

3167

360

469

428

2966

 

69,4

27,5

10,9

38,4

204

 

18,9

5,3

5,4

 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u lodí KL a LI celoročně provozovaných v kubánské relaci. Provoz lodi Jiskra v baltické relaci byl ztrátový, první cesta Košic skončila až v následujícím roce.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

Baltik

10

233

 

32

16

25

 

2,0

0,2

G

DV

18

1497

 

157

180

1328

 

27,2

9,0

G

Kuba

18

723

 

125

102

666

 

28,0

18,3

G

Levanta

9

305

 

36

28

54

 

2,8

0,5

G

ostatní

3

121

 

23

24

155

 

2,9

1,1

T

tanker

5

288

 

96

78

738

 

6,6

1,7

 

 

63

3167

 

469

428

2966

 

69,4

30,8

 

Převážná část zisku (59%) byla opět realizována v kubánské relaci díky dostatku vysoce tarifujícího zboží především v exportu, podíl DV relace dále klesl na 29%.