1964

Uvolněn pracovník Ústředního výboru odborového svazu pro ZV ROH lodí, který měl sídlo v podniku a  staral se  o administrativní záležitosti lodních odborových organizací a styk s nimi.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

počet

11

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

4

 

množství

tis.tun

848,7

 

čín.

7

 

z toho

čs lodě

426,0

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

422,7

nosnost

tis.DWT

124,6

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

82,6

 

dopravné

mil.Kčs

84,9

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

37,6

pořiz.

mil.Kčs

229,7

 

 

čínské

47,3

zůst.

mil.Kčs

172,9

 

 

naj.lodě

 

 

%

75,3

 

prům.sazba

Kč/1 t

100,0

ZP ČNP

 

 

 

výsledky

 

 

pořiz.

mil.Kčs

230,6

 

výkony

mil.Kč

85,0

zůst.

mil.Kčs

173,4

 

odpisy

mil.Kč

13,9

pracovníci

 

 

 

režie

mil.Kč

1,4

úhrnem

osob

620

 

zisk

mil.Kč

28,9

z toho

ústředí

113

 

z toho

čs.

17,6

 

námořníci

507

 

 

čín.

11,3

 

Výrazně vzrostly přepravní výkony v tunách (kde se projevil celoroční provoz rudovce Košice a kde poprvé objem přepraveného množství v tunách na čs.lodích byl vyšší než na lodích čínských), již méně  hodnota dopravného a hospodářský výsledek, kde poklesl zisk v DV (na 22%), levantské i baltické  relaci i z provozu tankeru a vzrostl u lodí v kubánské relaci (na 65%) a z provozu lodi Košice při přepravě rudy z Brazílie.

 

Do provozu uvedena čs.loď Republika II. (pro přepravu kusového i hromadného zboží, dodatečně vybavená vlastním překládacím zařízením - jeřáby MAN, s podélně rozdělenými jícny nákladových prostorů, s motorem švýcarské firmy Sulzer , vyráběným v licenci v Polsku, postavená v polském Štětíně)

 

dle lodí

provozní výsledky

 

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

FU

5

343

20

30

45

181

 

5,1

1,1

0,9

1,9

16,0

 

12,1

8,3

5,5

LI

8

344

4

39

46

206

 

9,2

6,5

1,4

7,9

25,0

 

31,5

3,2

5,5

DU

4

297

54

42

73

733

 

5,5

1,1

1,3

2,3

22,8

 

10,2

9,8

5,5

M I.

4

356

10

50

28

215

 

7,0

2,1

1,1

3,2

20,9

 

15,4

6,5

5,5

OST

9

346

41

163

84

794

 

6,3

0,7

1,7

2,4

30,5

 

7,9

12,6

5,5

OR I.

4

292

58

43

29

205

 

4,8

0,2

1,3

1,5

22,7

 

6,6

15,2

5,5

KL

9

374

0

84

44

381

 

15,5

10,9

1,3

12,2

23,7

 

51,6

1,9

5,5

OK I.

6

332

30

56

50

379

 

9,4

0,4

1,1

1,6

20,7

 

7,6

13,2

5,5

PI

11

294

47

37

36

74

 

3,9

1,6

0,6

2,1

10,3

 

20,6

4,9

5,5

JI

14

368

10

49

31

55

 

3,2

0,1

0,6

0,7

11,0

 

6,6

15,1

5,5

KO I.

7

345

12

174

81

1014

 

8,6

2,3

1,4

3,8

26,4

 

14,3

7,0

5,5

RE II.

7

246

47

82

49

302

 

6,4

2,0

1,2

3,2

28,9

 

11,2

9,0

4,2

 

88

3937

333

849

596

4538

 

84,9

29,1

13,8

42,9

259

 

16,6

6,0

5,3

 

Provoz již 12 lodí se více odrazil do přepravních výkonů, než do finančního výsledku, který vzrostl pouze o 1,6 mil.Kč, výsedky všech lodí skončily ziskem.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

Baltik

17

367

 

57

30

46

 

3,1

0,1

G

DV

21

1558

 

192

218

1607

 

29,3

7,4

G

Kuba

26

1104

 

197

160

975

 

35,1

21,6

G

Levanta

4

149

 

20

15

32

 

1,5

0,2

G

ostatní

4

68

 

46

8

70

 

1,0

0,0

B

cesty

7

345

 

174

81

1014

 

8,6

2,9

T

tanker

9

346

 

163

84

794

 

6,3

1,0

 

 

88

3937

 

849

596

4538

 

84,9

33,2

 

Nadále trval vzestup kubánské relace, která se na zisku podílela již 65%, naopak podíl DV relace se dále snížil na 22%. Do celkového výsledku se již 9% zapojila loď Košice I.