1966

Změny z předchozího roku byly dovršeny odvoláním zbývajících 3 čínských lodí, kde do výsledků byly započítána realizace  do poslední ukončené importní cesty, vlastní předání lodí bylo až po skončení následných exportních cest v roce 1967 v Číně.

 

Byla přijata nová mezinárodní úmluva ICLTM 1966 obsahující pravidla o ponorové čáře. Na jejím základě byly provedeny úpravy některých lodí a zvýšena jejich nosnost.

 

Začal vycházet podnikový časopis „Zpravodaj ČNP“, s informacemi ze života podniku, lodí a námořníků, který osahoval nejdůležitější informace o dění ve společnosti a příspěvky pracovníků ústředí a lodí.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

lodě

počet

9

 

přeprava

 

 

z toho

čs.

6

 

množství

tis.tun

653,2

 

čín.

3

 

z toho

čs lodě

518,0

kapacita

 

 

 

 

čín.lodě

135,2

nosnost

tis.DWT

105,6

 

 

naj.lodě

 

tonáž

tis.BRT

72,5

 

dopravné

mil.Kčs

68,3

hodnota

 

 

 

z toho

čs.lodě

47,1

pořiz.

mil.Kčs

196,0

 

 

čínské

21,2

zůst.

mil.Kčs

148,7

 

 

naj.lodě

 

 

%

75,8

 

prům.sazba

Kč/1 t

104,6

ZP ČNP

 

 

 

výsledky

 

 

pořiz.

mil.Kčs

197,5

 

výkony

mil.Kč

69,0

zůst.

mil.Kčs

149,7

 

odpisy

mil.Kč

11,3

pracovníci

 

 

 

režie

mil.Kč

1,5

úhrnem

osob

480

 

zisk

mil.Kč

23,1

z toho

ústředí

110

 

z toho

čs.

17,3

 

námořníci

370

 

 

čín.

5,8

 

Změny v počtu jednotek čínské strany se promítly do všech oblastí činnosti podniku, počtu lodí, jejich přepravní kapacity i hodnoty lodí  i do přepravních výkonů a finančních výsledků, všechny ukazatele vykázaly proti předchozímu roku pokles. Podíl zisku pro čs.stranu vzrostl na 75%.

Počet pracovníků se snížil pouze u lodí, kde čínské posádky odešly s loděmi v předchozím roce, v ústředí pracovalo nadále 13 občanů ČLR a v posádkách 9 cizích státních příslušníků.

 

Koncem roku byla uvedena do provozu největší námořní loď a první loď typu “bulkcarrier” (specializovaná loď na přepravu hromadných sypkých substrátů - ruda, obilí, minerální hnojiva apod.) m/s Vítkovice I., postavená ve Skotsku (loděnice Glasgow). Při křtu této lodi bylo použito netradičně pivo – Plzeňský Prazdroj – za tím účelem byla zhotovena a naplněna speciální velká, několikalitrová láhev.

Podle konvence o ponorové čáře byla zvýšena nosnost lodi o 3850 tun.

 

dle lodí

provozní výsledky

 

tuno

 

   finanční výsledky

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

LI

5

358

11

38

50

354

 

5,2

0,2

1,4

1,6

25,0

 

6,3

15,9

5,5

M I.

5

397

16

62

53

544

 

9,5

3,5

1,1

4,6

20,9

 

22,3

4,5

5,5

KL

9

345

6

68

52

353

 

11,9

7,3

1,3

8,7

23,7

 

36,5

2,7

5,5

OK I.

4

315

2

35

41

345

 

6,4

2,6

1,1

3,7

20,7

 

18,0

5,6

5,5

PI

8

354

11

22

47

144

 

4,0

1,2

0,6

1,7

10,4

 

16,6

6,0

5,5

JI

10

358

5

25

52

97

 

3,9

0,7

0,6

1,3

11,0

 

11,4

8,8

5,5

KO I.

7

342

13

174

91

1217

 

8,3

1,9

1,5

3,3

26,4

 

12,5

8,0

5,5

RE II.

7

339

38

82

42

383

 

7,2

1,8

1,6

3,4

29,2

 

11,5

8,7

5,5

BR

10

337

42

110

51

462

 

10,9

5,6

1,6

7,2

28,3

 

25,3

4,0

5,6

VÍ I.

1

42

0

37

6

118

 

0,8

-0,2

0,4

0,2

40,7

 

0,4

233,7

1,0

 

66

3187

144

653

485

4018

 

68,3

24,4

11,2

35,6

236,3

 

15,1

6,6

4,7

 

Zbývající 3 čínské lodě (Lidice, Mír I. a Orlík I.) byly v provozu po celý rok a uskutečnily celkem 14 cest v DV relaci, s ukončením importními cestami do Evropy a fyzickým předáním lodí po exportních cestách do Číny v roce 1967. Loď Vítkovice I. uskutečnila pouze 1 cestu se záporným hospodářským výsledkem

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

9

353

 

20

61

120

 

3,9

0,9

G

DV

14

1069

 

136

143

1224

 

21,2

6,6

G

Kuba

23

889

 

178

131

985

 

28,8

17,0

G

Levanta

6

250

 

21

21

33

 

2,3

0,3

G

ostatní

6

242

 

87

32

321

 

3,0

-0,6

B

cesty

8

384

 

211

97

1335

 

9,1

2,1

 

 

66

3187

 

653

485

4018

 

68,3

26,3

 

Lodě provozovány opět v obvyklých relacích DV, indické, kubánské a brazilské, navíc také 2 cesty do Kanady. Výsledky v DV relaci byly poznamenány úbytkem 3 lodí v předchozím roce, přepravy hromadných substrátů byly ovlivněny obecným poklesem sazeb, a vše se promítlo do snížení přepravních výkonů, příjmů za dopravné a zisku.

 

Loď Košice s velitelem kpt.Freyem uskutečnila za 112 dní od 28.10.1965 cestu kolem světa od západu na východ z polského Štětína (přes brazilskou Vitorii, okolo Afriky do japonské Nagoji, poté do Peru-Chaňaral a přes Panamský průplav) do jugoslávské Rijeky 16.2.1966.