1970

V důsledku ztráty Pionýra a přírůstku Sitna se stav lodí k začátku roku nezměnil, v průběhu roku však dosáhl ji počtu deseti jednotek..

Dodány poslední dvě lodi ze serie B/455 typu Blaník rovněž upravené jako Sitno, Radhošť  byla jako dvě předchozí  nasazena do kubánské relace, pro níž jsou vhodné svojí velikostí i uspořádáním, především v exportu,  Kriváň byl od počátku pronajat na volném trhu formou časového nájmu.

Funkce ústřední ředitel podniku byla změněna na generální ředitel. 

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

8

 

množství

tis.tun

888,1

z toho

G

6

 

z toho

vl.lodě

863,0

 

B

2

 

 

naj.lodě

25,1

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

210,0

nosnost

tis.DWT

124,6

 

z toho

vl.lodě

201,5

z toho

G

56,5

 

 

naj.lodě

8,5

 

B

68,2

 

prům.sazba

Kč/1 t

236,4

tonáž

tis.BRT

84,2

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

524,1

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

371,2

 

výkony

mil.Kč

209,4

 

%

71

 

odpisy

mil.Kč

45,0

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

1,5

pořiz.

mil.Kčs

525,6

 

zisk

mil.Kč

70,3

zůst.

mil.Kčs

372,4

 

 

 

 

 

 

 

 

C k rozd.

mil.Kč

70,3

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

51,7

prům.stav

osob

605

 

podíl

%

73,5

z toho

ústředí

87

 

příděly fondům

mil.Kč

18,6

 

námořníci

518

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Počet pracovníků rostl pouze u lodí, v rozdělené hospodářského výsledku se výrazně zvýšil podíl odvodů, který se přiblížil třem čtvrtinám zdrojů k rozdělení.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Kladno

6

311

0

59

61

469

 

27,9

14,3

6,0

20,3

74,7

 

27,2

3,7

8,0

Jiskra

11

360

3

23

38

70

 

11,4

3,0

1,9

5,0

23,6

 

21,0

4,8

8,2

Košice I.

11

353

13

278

89

1472

 

28,1

11,7

6,7

18,4

83,2

 

22,1

4,5

8,0

Republika II.

6

347

4

72

60

400

 

31,4

13,8

5,4

19,3

67,8

 

28,4

3,5

8,0

Brno

6

344

5

72

67

650

 

26,2

8,8

5,1

13,9

63,7

 

21,8

4,6

8,0

Vítkovice I.

7

304

16

259

83

2102

 

24,1

4,3

10,2

14,5

127,8

 

11,3

8,8

8,0

Blaník

9

327

14

37

48

208

 

21,3

10,4

3,2

13,6

39,3

 

34,6

2,9

8,1

Sitno

7

332

8

30

38

150

 

18,5

7,9

3,5

11,4

43,4

 

26,2

3,8

8,0

Radhošť

4

180

10

17

22

80

 

9,1

3,2

2,0

5,2

43,2

 

12,1

8,3

4,6

Kriváň

3

96

1

16

18

70

 

3,4

1,0

1,1

2,1

43,4

 

4,8

20,7

2,5

ostatní

2

0

0

25

0

0

 

8,5

2,0

0,0

2,0

 

 

 

 

 

 

72

2953

74

888

525

5671

 

210,0

80,4

45,0

125,4

610

 

20,6

4,9

7,4

 

Vývoj konjunkturní situace na námořním trhu byl uspokojivý a tři čtvrtiny roku se sazby držely na vysoké úrovni, k poklesu došlo až ve čtvrtém čtvrtletí Větší lodě zajištovaly odvoz cukru z Kuby (pro zajištění přepravy kontrahovaného množství byla najata i cizí loď Probitas, která uskutečnila 2 cesty se ziskem 2 mil.Kč.) a poté s ohledem na pokles speciálního zboží do Iraku byly provozovány i krátkodobém časovém nájmu., což se týkalo i BCC po převážnou část roku .

Zisk i přínos lodí se zvýšil, návratnost naopak mírně zhoršila, ale zůstala velmi vysoká nad dvaceti procenty. Všechny lodě opět ziskové, nejlepší pak Blaník s téměř třicetipěti procenty návratnosti.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

Amerika

2

88

 

25

14

78

 

5,7

2,1

G

Baltik

6

184

 

11

11

10

 

4,9

0,7

G

BSV

3

207

 

25

39

307

 

28,8

18,4

G

Kuba

29

1211

 

147

182

753

 

71,6

35,2

G

Levanta

1

22

 

13

3

27

 

1,9

0,7

G

ostatní

11

584

 

106

104

921

 

36,3

14,5

B

cesty

11

353

 

278

89

1472

 

28,1

13,8

B

T/C

7

304

 

259

83

2102

 

24,1

9,3

 

 

70

2952

 

863

525

5670

 

201,5

94,7

 

Na výsledku se opět nejvíce podílí kubánská relace, kde velké lodě zajišťovaly odvoz cukru z Kubv, menší lodě pak obstarávaly přepravu exportního zboží. V relaci do Iráku se objem exportního zboží značně snížil, přesto zůstává na druhém místě. Jiskra byla v polovině roku na požadavek Čechofrachtu nasazena na odvoz řeziva z Polska do Anglie. BCC byly po převážnou část roku pronajaty na čas cizím nájemcům s příjmem vesměs ve volné měně, obdobné zaměstnání, ale s nájmy na jednotlivé cesty bylo nutné koncem roku zajistit i pro část ostatních lodí.