1972

Byla vypracována nová koncepce rozvoje nám.floty do 198O, předpokládající modernizaci floty pro suchý náklad a nákup tankové tonáže pro plánované dovozy ropy z rozvojových zemí.

S dodáním v letech 1972-75 byla v polských loděnicích (A.Warskiego ve Štětíně) zakoupena série “bulkcarrierů” s nosností kolem 32 tis.DWT – Praha, Bratislava a Třinec, s prvky automatizace, dálkového ovládání a registrace manévrů hlavního motoru, s maximálním pohodlím pro posádku z nichž byla v roce 1972 dodána a do provozu uvedena loď  Praha.

Bylo započato s regulérní přepravou cestujících, především v relaci na Kubu.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

10

 

množství

tis.tun

887,0

z toho

G

8

 

z toho

vl.lodě

887,0

 

B

2

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

215,8

nosnost

tis.DWT

136,5

 

z toho

vl.lodě

215,8

z toho

G

68,3

 

 

naj.lodě

 

 

B

68,2

 

prům.sazba

Kč/1 t

243,3

tonáž

tis.BRT

94,8

 

příjmy za

cestující

0,6

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

611,7

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

364,9

 

výkony

mil.Kč

218,9

 

%

60

 

odpisy

mil.Kč

53,4

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

6,9

pořiz.

mil.Kčs

613,9

 

zisk

mil.Kč

23,1

zůst.

mil.Kčs

366,5

 

 

 

 

 

 

 

 

C k rozd.

mil.Kč

23,1

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

21,2

prům.stav

osob

694

 

podíl

%

91,8

z toho

ústředí

91

 

příděly fondům

mil.Kč

1,9

 

námořníci

603

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Pokračoval růst pracovníků pro řízení provozu i obsluhu lodí, při výrazném poklesu HV se výrazně zvýšil podíl odvodů až nad devadesát procent.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Kladno

4

335

17

43

58

530

 

18,4

-0,9

6,0

5,1

74,7

 

6,8

14,7

8,0

Jiskra

23

334

22

27

52

28

 

16,2

3,0

1,9

4,9

23,6

 

20,8

4,8

8,2

Košice I.

7

364

10

141

83

1307

 

34,1

7,2

6,7

13,9

83,2

 

16,7

6,0

8,0

Republika II.

5

350

16

61

63

598

 

18,4

1,0

5,4

6,4

67,8

 

9,5

10,6

8,0

Brno

6

327

48

66

70

734

 

25,6

6,3

5,1

11,5

63,7

 

18,0

5,6

8,0

Vítkovice I.

6

353

31

233

93

2339

 

27,5

-2,2

10,2

8,0

127,8

 

6,3

15,9

8,0

Blaník

9

367

19

41

49

218

 

18,1

4,3

3,2

7,4

39,3

 

19,0

5,3

8,1

Sitno

11

379

5

50

55

179

 

16,8

2,8

3,5

6,2

43,4

 

14,4

7,0

8,0

Radhošť

8

312

10

34

51

210

 

15,1

3,0

3,5

6,5

43,2

 

15,0

6,7

8,0

Kriváň

6

362

2

26

79

312

 

17,9

0,3

3,5

3,8

43,4

 

8,7

11,5

8,0

Praha

6

178

1

165

40

778

 

7,7

-0,9

4,4

3,6

113,8

 

3,2

31,7

3,9

cestující

0

0

0

0

0

0

 

0,6

0,6

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

91

3661

181

887

693

7233

 

216,3

24,5

53,4

77,9

724

 

10,8

9,3

7,4

 

Námořní trh se vyznačoval velmi proměnlivou situací (s určitými náznaky oživení výrazněji až ve 2.pololetí) a byl doprovázen měnovou krizí KS a inflačním vývojem. Výsledky se výrazně zhoršily i-v souvislosti se snížením přeprav kvalitního exportního zboží pro čs.plátce. S vyjímkou lodi Jiskra se zhoršily výsledky u všech lodí a 3 z nich vykázaly dokonce ztrátu.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

18

1201

 

162

242

1605

 

72,0

15,6

G

Kuba

23

914

 

98

131

508

 

43,9

13,8

G

Levanta

27

432

 

49

64

76

 

22,4

7,3

G

ostatní

4

219

 

39

40

311

 

8,2

0,0

B

cesty

13

717

 

374

176

3646

 

61,6

13,7

B

T/C

6

178

 

165

40

778

 

7,7

-0,1

 

 

91

3661

 

887

693

6924

 

215,8

50,2

 

.S Čechofrachtem a zbožovými OZO byl uzavřen kontrakt na přepravu železa a rudy v relaci Indie a Perský záliv, což se projevilo v zajištění zaměstnání za přijatelných podmínek. V kubánské relaci se situace dále zhoršila v objemu i struktuře přepravovaného zboží, zisk se snížil proti 1971 a podíl této relace na zisku klesl na 27% a ztratil tak prní místo mezi relacemi. Zlepšení vykázal Levanta a BSV. U BCC se výrazně snížil zisk, protože lodě byly zaměstnány převážně přepravami pro ČFT.