1973

V roce 1973 byla v NDR zakoupena  loď Mír II. (loď pro přepravu suchého nákladu, s robustní konstrukcí překládacího zařízení, původně určena pro rejdaře v ČLR).

Z provozu vyřazeny dvě lod pro přepravu kusového nákladu: jedna z nejproduktivnějších a nejspolehlivějších Kladno, která byla odprodána řeckému rejdaři a dále provozována pod jménem Apostolos (a v nájmu využita spolu s další lodí Nicolaos, celkem k 3 cestám s cukrem z Kuby) a Republika II. (švédskému rejdaři, kde plula pod jménem Cape Blanc).

V důsledku výstavby linky A Metra se ústředí přestěhovalo z budovy Na můstku, kde byly v nájmu, do budovy Strojimportu  v paláci Koruna na Václavském náměstí (technický úsek byl umístěn v Legerově ulici). Protože i palác Koruna měl být cca za 1 rok rekonstruován, začalo se s přípravou výstavby provizorní budovy na Hagiboru ve Strašnicích. Současně byly zahájena práce na projektové přípravě nového sídla podniku, které mělo být v Opletalově ulici pod budovou FMZO.

1.6. vstoupila v platnost zásadní platová přestavba námořníků. 

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

11

 

množství

tis.tun

933,0

z toho

G

8

 

z toho

vl.lodě

896,3

 

B

3

 

 

naj.lodě

36,7

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

279,3

nosnost

tis.DWT

168,9

 

z toho

vl.lodě

266,0

z toho

G

68,3

 

 

naj.lodě

13,3

 

B

100,5

 

prům.sazba

Kč/1 t

299,3

tonáž

tis.BRT

115,1

 

příjmy za

cestující

0,6

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

710,8

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

410,7

 

výkony

mil.Kč

289,3

 

%

58

 

odpisy

mil.Kč

57,0

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

7,8

pořiz.

mil.Kčs

713,2

 

zisk

mil.Kč

97,0

zůst.

mil.Kčs

412,4

 

 

 

 

 

 

 

 

C k rozd.

mil.Kč

97,0

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

77,0

prům.stav

osob

749

 

podíl

%

79,4

z toho

ústředí

95

 

příděly fondům

mil.Kč

19,8

 

námořníci

654

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

11 lodí na začátku roku překonala dosavadní maxima z roku 1965 v nosnosti DWT (současně kapacita BCC přesáhla sto tisíc DWT a převýšila nosnost lodí pro kusový náklad) a poprvé překročila i stotisícovou hranici tonáže BRT. Počet pracovníků dále rostl, podíl odvodů klesl k osmdesátiprocentní hranici.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Kladno

3

169

27

35

32

308

 

12,5

1,3

2,7

4,1

74,7

 

5,4

18,4

3,7

Jiskra

24

364

12

42

35

37

 

15,8

3,7

1,9

5,6

23,6

 

23,8

4,2

8,2

Košice I.

4

327

16

99

56

1236

 

27,3

2,6

6,7

9,2

83,2

 

11,1

9,0

8,0

Republika II.

2

96

7

26

24

213

 

6,7

1,6

1,6

3,1

67,8

 

4,6

21,6

2,3

Brno

5

307

22

66

57

704

 

29,2

9,0

5,3

14,3

63,7

 

22,4

4,5

8,3

Vítkovice I.

6

313

39

220

62

1223

 

24,9

1,1

10,3

11,3

127,8

 

8,9

11,3

8,0

Blaník

8

360

2

37

57

256

 

29,1

13,5

3,2

16,7

39,3

 

42,5

2,4

8,1

Sitno

9

367

14

39

48

199

 

18,8

4,7

3,5

8,1

43,4

 

18,8

5,3

8,0

Radhošť

10

396

15

42

59

226

 

27,7

11,8

3,5

15,3

43,2

 

35,4

2,8

8,0

Kriváň

5

280

22

21

62

246

 

19,9

6,9

3,5

10,4

43,4

 

24,0

4,2

8,0

Praha

8

358

15

225

69

1319

 

23,6

2,2

9,8

11,9

113,8

 

10,5

9,5

8,6

Mír II.

4

275

5

44

57

581

 

30,4

12,3

5,2

17,5

91,0

 

19,2

5,2

5,7

vlastní

88

3612

196

896

618

6548

0

266,0

70,6

57,0

127,6

815

 

15,7

6,4

7,0

najaté

3

0

0

37

0

0

 

13,3

-4,0

0,0

-4,0

 

 

 

 

 

cestující

0

0

0

0

0

0

 

0,6

0,6

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

91

3612

196

933

618

6548

 

279,9

67,1

57,0

124,2

815

 

15,2

6,6

7,0

 

Všechny lodě opět ziskové,. nejlepší výsledky dosáhly šestitisícovky Blaník a Radhošť. Výrazné zvýšení zisku i návratnosti tak zaznamenala celá flota.

3 cesty najatých lodí (2 Apostolos a 1 Nicolaos) však skončily ztrátou. Najímání cizích lodí:mělo dva důvody:

a)        zajištění smluvních přeprav pro Čechofracht – většinou sezonní přepravy cukru, soustředěné do poměrně krátkého období po sklizni na Kubě

b)        uvolnění vlastních lodí pro efektivnější zaměstnání, při čemž celkový výsledek byl takto optimalizován

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

19

1198

 

165

244

2017

 

104,4

43,1

G

Kuba

26

1016

 

132

146

679

 

68,5

29,9

G

Levanta

25

401

 

55

41

74

 

17,3

4,8

B

cesty

4

327

 

99

56

1236

 

27,3

5,6

B

T/C

14

671

 

445

131

2542

 

48,5

15,4

 

 

88

3613

 

896

618

6548

 

266,0

98,9

 

S vyjímkou Levanty zaznamenaly zlepšení všechny relace i provoz BCC