1974

Byla převzata loď Bratislava, sesterská loď Prahy z hlediska trupu a provedení (liší se dispozicí nástavby a druhým ko

mínem), která  však představuje další generaci z hlediska vybavení. Z technického hlediska představuje počátek nové éry našich lodí (vysoký stupeň automatizace a dálkové hydraulické ovládání pohonného zařízení - nástavný lodní šroub - z můstku, umožňující denní šestnáctihodinový provoz strojovny bez obsluhy, moderní navigační zařízení-poprvé antikolizní radar). Rovněž interiér byl komfortně vybavený saunou, tělocvičnou a vestavěným bazénem.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

10

 

množství

tis.tun

1348,0

z toho

G

7

 

z toho

vl.lodě

1321,4

 

B

3

 

 

naj.lodě

26,6

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

398,5

nosnost

tis.DWT

156,5

 

z toho

vl.lodě

388,4

z toho

G

56,0

 

 

naj.lodě

10,2

 

B

100,5

 

prům.sazba

Kč/1 t

295,7

tonáž

tis.BRT

105,1

 

příjmy za

cestující

0,6

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

676,2

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

424,0

 

výkony

mil.Kč

399,0

 

%

63

 

odpisy

mil.Kč

64,3

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

7,1

pořiz.

mil.Kčs

678,6

 

zisk

mil.Kč

126,1

zůst.

mil.Kčs

425,6

 

 

 

 

 

 

 

 

C k rozd.

mil.Kč

126,1

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

105,6

prům.stav

osob

779

 

podíl

%

83,7

z toho

ústředí

101

 

příděly fondům

mil.Kč

4,0

 

námořníci

678

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Přeprava zboží v jednom roce překonala poprvé hranici jednoho milionu tun a to velmi výrazně, o což se zasloužily 4 BCC, které samy přepravily více než 1 mil.tun.

Stav pracovníků dále zvyšoval, v ústředí již přesáhl stovku, u námořníků činil počet cizinců 14 osob (3,4%). Dle nové metodiky byli zahrnuti do stavu námořníků pouze pracovníci, kteří jsou na lodi nebo čerpají dovolenou a volné dny. Pracovníci, kteří nejsou podnikem placeni, mají neplacenou dovolenou nebo souhlas k brigádě v jiném podniku, zůstávají pouze v evidenčním stavu.

Při růstu zdrojů k rozdělení stoupl i podíl odvodů nad osmdesát procent.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Jiskra

18

352

11

21

54

60

 

27,4

14,2

2,0

16,2

23,6

 

68,6

1,5

8,3

Košice I.

14

368

35

341

94

1470

 

28,7

5,2

6,7

11,9

83,2

 

14,3

7,0

8,0

Brno

4

378

17

55

52

568

 

39,3

9,3

5,3

14,6

63,7

 

23,0

4,4

8,3

Vítkovice I.

7

370

23

248

83

1599

 

35,5

11,1

10,3

21,4

127,8

 

16,7

6,0

8,0

Blaník

7

330

20

31

45

171

 

29,0

13,9

3,2

17,1

39,3

 

43,5

2,3

8,1

Sitno

8

371

0

35

59

221

 

37,4

18,4

3,5

21,9

43,4

 

50,5

2,0

8,0

Radhošť

7

323

0

35

38

183

 

25,7

11,2

3,5

14,7

43,2

 

33,9

3,0

8,0

Kriváň

6

393

19

27

76

319

 

46,0

21,9

3,5

25,3

43,4

 

58,4

1,7

8,0

Praha

9

352

6

227

81

1662

 

26,4

7,6

9,0

16,6

113,8

 

14,6

6,8

7,9

Mír II.

3

265

55

35

44

473

 

58,1

29,0

7,3

36,2

91,0

 

39,8

2,5

8,0

Bratislava

9

308

16

267

64

1176

 

35,0

16,8

10,2

26,9

131,0

 

20,5

4,9

7,8

ostatní

1

0

0

26

0

0

 

10,2

-4,2

0,0

-4,2

 

 

 

 

 

cestující

0

0

0

0

0

0

 

0,6

0,6

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

93

3810

202

1348

690

7902

 

399,1

154,9

64,3

219,2

803

 

27,3

3,7

8,0

 

Vzestup sazeb pokračoval ještě v prvním pololetí, poté z počátku prudce a později pozvolněji klesly až na úroveň 1.poloviny 1973.

4 BCC byly provozovány za podmínek dlouhodobých časových nájmů uzavřených v předchozím roce, ost.lodě se opíraly především o čs.zboží a cizí substrát přepravovaly pro zlepšení  využití kapacity lodí a HV. Všechny lodě skončily ziskem, přínos i návratnost nadprůměrné u všech skupin lodí, nejvíce u Jiskry a všech šestitisícovek.

1 cestu uskutečnila najatá loď Capetan Psaross se ztrátou.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

17

1289

 

125

225

1453

 

178,3

94,2

G

Kuba

19

863

 

93

105

482

 

63,8

28,1

G

Levanta

16

211

 

17

26

14

 

17,1

10,5

G

ostatní

1

49

 

4

12

46

 

3,6

1,3

B

cesty

1

65

 

24

12

282

 

3,6

-1,2

B

T/C

38

1333

 

1059

310

5624

 

122,0

60,1

 

 

92

3810

 

1322

690

7901

 

388,4

193,0

 

Počet lodí v jednotlivých relacích byl přizpůsoben množství a struktuře přepravovaného zboží, k přesunu došlo především z kubánské relace  do relace Perský záliv a Indie, kde bylo zajištěno využití lodního prostoru pro dosažení vysoké rentability. HV se zvýšil u všech sledovaných skupin lodí.

Na celkovém HV se podílela relace Indie-Irák 49, Kuba 15, Levanta 5 a BCC (v dlouhodobém časovém nájmu s příjmy v efektivních volných měnách) 31% .