1976

Pro nižší zájem i rentabilitu byla ukončena přeprava osob, kajuty pro přepravu cestujících  na specializovaných lodích  byly využity ke zvýšení komfortu ubytování posádek.

1.6. vstoupila v platnost novela celních úlev pro námořníky a současně byli námořníci zařazeni do I. důchodové kategorie.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

12

 

množství

tis.tun

1463,0

z toho

G

7

 

z toho

vl.lodě

1441,4

 

B

5

 

 

naj.lodě

21,6

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

474,4

nosnost

tis.DWT

221,6

 

z toho

vl.lodě

438,1

z toho

G

56,0

 

 

naj.lodě

36,3

 

B

165,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

324,3

tonáž

tis.BRT

146,2

 

příjmy za

cestující

0,2

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

973,7

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

588,7

 

výkony

mil.Kč

476,6

 

%

60

 

odpisy

mil.Kč

69,3

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

9,4

pořiz.

mil.Kčs

987,1

 

zisk

mil.Kč

148,4

zůst.

mil.Kčs

600,2

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

148,4

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

144,8

prům.stav

osob

767

 

podíl

%

97,6

z toho

ústředí

118

 

příděly fondům

mil.Kč

3,6

 

námořníci

649

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Přírůstkem Třince v předchozím roce se zvýšila celková nosnost floty nad dvěstě tisíc DWT. Odvody do státního rozpočtu tvořily téměř celý vytvořený zisk, příděly fondům tvořily minimum.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

     tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Jiskra

22

326

33

21

43

22

 

27,2

13,1

1,3

14,4

23,6

 

61,2

1,6

5,7

Košice I.

10

331

19

239

69

867

 

27,4

8,9

4,6

13,5

83,2

 

16,3

6,1

5,5

Brno

3

293

16

32

23

255

 

38,0

13,5

3,6

17,1

63,7

 

26,9

3,7

5,7

Vítkovice I.

11

336

25

355

67

1183

 

30,4

3,1

7,1

10,2

127,8

 

7,9

12,6

5,5

Blaník

6

329

1

28

34

155

 

19,4

2,9

2,2

5,1

39,3

 

12,9

7,7

5,6

Sitno

5

303

19

22

48

170

 

41,7

19,0

3,5

22,4

43,4

 

51,7

1,9

8,0

Radhošť

6

325

19

25

54

188

 

28,3

5,1

3,5

8,6

43,2

 

19,9

5,0

8,0

Kriváň

8

356

0

38

52

182

 

32,8

10,1

3,5

13,6

43,4

 

31,3

3,2

8,0

Praha

7

338

42

211

75

1320

 

32,1

-2,3

9,1

6,8

113,8

 

6,0

16,7

8,0

Mír II.

6

393

4

69

58

482

 

58,6

24,5

7,3

31,7

91,0

 

34,9

2,9

8,0

Bratislava

7

353

1

174

56

861

 

37,3

16,5

10,5

26,9

131,0

 

20,6

4,9

8,0

Třinec

7

269

61

227

73

1018

 

64,8

26,2

13,2

39,4

164,5

 

23,9

4,2

8,0

vlastní

98

3952

240

1441

652

6703

 

438,1

140,5

69,3

210

968

 

21,7

4,6

7,2

najaté

1

0

0

22

0

0

 

36,3

16,7

0,0

16,7

 

 

 

 

 

cestující

0

0

0

0

0

0

 

0,2

0,2

0,0

0,2

 

 

 

 

 

 

99

3952

240

1463

652

6703

 

474,6

157,4

69,3

227

968

 

23,4

4,3

7,2

 

Sazby námořního trhu se během roku příliš nelišily od úrovně předchozího, přičemž docházelo k obvyklým mírným sezónním výkyvům. Pro více než polovinu lodí bylo nutno hledat vhodné zaměstnání při silné konkurenci ostatních rejdařů z hlediska sazeb a získání nákladů k přepravě vůbec.

1 cestu zajistila najatá loď Alexandros s vysokým ziskem..

HV zůstal mírně pod úrovní předchozího roku, když růst provozních nákladů byl kompenzován pouze výsledky provozu lodi Třinec (o 15 mil.Kč) a cizí najaté lodi (17 mil.).

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

20

1270

 

118

162

860

 

202,4

87,3

G

Kuba

9

481

 

56

65

293

 

29,6

6,2

G

Levanta

22

326

 

21

43

22

 

27,2

16,7

G

ostatní

5

248

 

40

42

279

 

13,9

1,5

B

cesty

12

487

 

390

123

1832

 

90,4

38,1

B

T/C

30

1140

 

816

217

3417

 

101,6

49,8

 

 

98

3952

 

1441

652

6703

 

465,1

199,5

 

V kubánské relaci byla pravidelně provozována pouze 1 loď, ke zhoršení došlo především v relaci Irak-Indie (pokles zisku o 43 mil., přesto podíl 44%), kde došlo ke snížení dodávek i sazeb ferromateriálů i dalších provozních podmínek, nedostatek exportního zboží byl řešen náhradním zaměstnáním na cizí účet, zisk poklesl i v levantské relaci o 9 mil. Výrazně se prosadily BCC, jejichž podíl vzrostl na 44%.