1977

Stav a kapacita lodí se proti předchozímu roku nezměnily, změnila se však hodnota základních prostředků, které byl přeceněny podle celostátních pokynů (podle roku pořízení dané investice. Hodnota ZP tak klesla o více jak dvěstě tisíc Kč.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

12

 

množství

tis.tun

1539,2

z toho

G

7

 

z toho

vl.lodě

1539,2

 

B

5

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

344,6

nosnost

tis.DWT

221,6

 

z toho

vl.lodě

344,6

z toho

G

56,0

 

 

naj.lodě

 

 

B

165,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

223,9

tonáž

tis.BRT

146,2

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

763,4

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

403,3

 

výkony

mil.Kč

368,7

 

%

53

 

odpisy

mil.Kč

52,6

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

10,0

pořiz.

mil.Kčs

775,3

 

zisk

mil.Kč

90,7

zůst.

mil.Kčs

412,7

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

90,7

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

88,3

prům.stav

osob

770

 

podíl

%

97,4

z toho

ústředí

125

 

příděly fondům

mil.Kč

2,4

 

námořníci

645

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Nadále rostl počet pracovníků ústředí a režie ústředí již dosáhla 10 mil.Kč. Vysoké odvody i nadále odčerpávaly většinu prostředků z podniku. Poprvé překročena hranice 1,5mil. přepravených tun v roce..

 

dle lodí

 

 

  tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Jiskra

22

369

1

17

46

19

 

16,3

7,1

1,1

8,2

19,9

 

41,4

2,4

5,5

Košice I.

14

369

18

297

67

877

 

23,5

6,4

3,7

10,1

69,7

 

14,5

6,9

5,4

Brno

5

357

29

61

53

566

 

32,4

6,8

3,0

9,8

55,3

 

17,7

5,6

5,3

Vítkovice I.

8

318

10

304

65

1340

 

22,0

0,3

5,7

6,1

106,6

 

5,7

17,6

5,4

Blaník

7

315

58

26

44

145

 

21,3

4,4

1,8

6,2

35,6

 

17,5

5,7

5,2

Sitno

7

352

0

26

52

180

 

27,3

10,0

1,8

11,8

34,5

 

34,2

2,9

5,3

Radhošť

8

395

0

31

45

159

 

28,1

10,1

2,2

12,2

34,8

 

35,2

2,8

6,2

Kriváň

5

342

13

22

49

172

 

21,3

3,6

2,4

6,1

34,5

 

17,6

5,7

7,1

Praha

7

376

19

206

75

1145

 

24,5

-4,5

7,0

2,6

92,9

 

2,8

36,0

7,6

Mír II.

6

328

15

50

54

335

 

35,3

7,6

5,6

13,3

74,2

 

17,9

5,6

7,6

Bratislava

7

382

11

209

82

1198

 

34,7

-1,9

8,0

6,1

105,1

 

5,8

17,2

7,6

Třinec

9

395

1

290

85

1374

 

58,0

21,8

10,1

31,8

129,3

 

24,6

4,1

7,8

 

105

4298

175

1539

717

7510

 

344,6

71,7

52,6

124,3

792

 

15,7

6,4

6,6

 

Krizové tendence světového hospodářství nadále ovlivňovaly nepříznivě námořní trh. V oblasti trampové dopravy sazby klesaly až do května (na nejnižší úroveň minulých let), poté došlo k postupnému zpevnění, ale na úrovni neuspokojivé pro rejdaře. V liniové dopravě pokračoval růst sazeb, který se snažil dohonit vzestup provozních nákladů.

Výsledky se proti předchozímu roku výrazně zhoršily, za flotu i u většiny lodí, z nichž dvě skončily ztrátou. Návratnost však zůstala (i díky přecenění ZP) stále na slušné úrovni.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

22

1319

 

120

180

860

 

199,7

76,3

G

Kuba

7

299

 

40

50

290

 

26,1

6,8

G

Levanta

24

456

 

21

56

31

 

19,2

7,4

G

ostatní

7

383

 

52

57

396

 

26,7

6,1

B

cesty

24

1123

 

737

242

3833

 

121,9

24,1

B

T/C

21

717

 

569

132

2101

 

40,7

16,0

 

 

105

4297

 

1539

717

7511

 

434,4

136,7

 

Provoz liniových lodí byl soustředěn do relace indicko-iráckém (56%), kde základem byly exportní cesty, importní cesty končily vyrovnaně nebo i ztrátou. Levantská relace dosáhla horších výsledků v důsledku menšího objemu zásilek HTS a jejich nepravidelného rozložení, náhradní cesty končily ztrátově.

Z BCC (30%) pokračovaly v časových nájmech 2 lodě, 3 lodě byly zaměstnány kombinací časových nájmů a přeprav čs.zboží, především plněním kontraktu na odvoz rudy z JA.