1979

Počet, kapacita ani hodnota lodí se nezměnily, flota zestárla a její zůstatková hodnota se snížila pod čtyřicet procent pořizovací hodnoty.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

12

 

množství

tis.tun

1444,8

z toho

G

7

 

z toho

vl.lodě

1444,8

 

B

5

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

338,8

nosnost

tis.DWT

221,6

 

z toho

vl.lodě

338,8

z toho

G

56,0

 

 

naj.lodě

 

 

B

165,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

234,5

tonáž

tis.BRT

146,2

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

766,6

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

302,4

 

výkony

mil.Kč

389,4

 

%

39

 

odpisy

mil.Kč

47,4

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

14,4

pořiz.

mil.Kčs

781,5

 

zisk

mil.Kč

69,4

zůst.

mil.Kčs

312,9

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

69,4

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

66,8

prům.stav

osob

807

 

podíl

%

96,2

z toho

ústředí

128

 

příděly fondům

mil.Kč

2,6

 

námořníci

679

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

V ústředí další mírný růst pracovníků a vyšší tempo režie, podíl odvodů stále velmi vysoký a dotace podnikových fondů nedostatečná.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Jiskra

12

321

16

9

33

9

 

23,3

12,3

0,0

12,3

19,9

 

62,0

1,6

0,0

Košice I.

14

343

12

308

51

526

 

31,0

8,2

0,1

8,3

69,7

 

11,9

8,4

0,1

Brno

3

239

8

38

31

277

 

25,9

6,0

2,0

8,1

55,3

 

14,6

6,9

3,7

Vítkovice I.

8

396

35

286

59

1114

 

23,8

-0,8

6,8

6,1

106,6

 

5,7

17,6

6,4

Blaník

7

285

9

21

34

115

 

22,1

4,1

1,5

5,6

35,6

 

15,8

6,3

4,2

Sitno

6

384

1

27

42

163

 

26,1

6,9

1,9

8,8

34,5

 

25,6

3,9

5,6

Radhošť

4

332

0

19

37

138

 

22,4

5,6

1,7

7,2

34,8

 

20,8

4,8

4,8

Kriváň

5

338

21

14

41

113

 

28,9

8,7

1,8

10,5

34,5

 

30,5

3,3

5,2

Praha

8

336

6

226

56

1285

 

31,7

8,1

5,6

13,7

92,9

 

14,7

6,8

6,0

Mír II.

5

399

19

54

43

400

 

39,8

5,2

6,4

11,7

74,2

 

15,7

6,4

8,7

Bratislava

6

327

23

175

45

952

 

29,1

4,1

7,7

11,8

105,1

 

11,2

8,9

7,3

Třinec

9

374

10

268

61

1424

 

34,9

5,7

10,6

16,3

129,3

 

12,6

7,9

8,2

 

87

4074

160

1445

533

6516

 

338,8

74,2

46,2

120,4

792

 

15,2

6,6

5,8

 

Začátkem roku došlo prudkému růstu cen ropy, což mělo za následek zvýšení provozních nákladů i růst námořních sazeb, které dosáhl nejvyšší úrovně v polovině listopadu. Nejvyšší úrovně dosáhl námořní trh v listopadu, poté se již začaly objevovat známky poklesu.

Zisk se zvýšil pouze poklesem odpisů (2 lodě již odepsány), přínos i návratnost zůstaly stejné. Jednotlivé lodi měly vyrovnanější výsledky, ztrátová pouze Vítkovice, nadprůměrné Jiskra a šestitisícovky.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

20

1658

 

144

185

1089

 

140,1

38,6

G

Kuba

4

195

 

18

26

95

 

12,5

3,6

G

Levanta

18

445

 

20

49

32

 

35,8

21,4

B

cesty

27

880

 

714

134

2683

 

96,0

27,6

B

T/C

18

896

 

549

138

2618

 

54,5

16,3

 

 

87

4074

 

1445

532

6517

 

338,8

107,5

 

U trampových lodí byl nosným programem dovoz rud z oblasti jižní Ameriky a chemických surovin ze Sovětského svazu a Afriky. Vítkovice byly pronajaty do časového nájmu na cizí účet. U liniových lodí se provoz soustředil do Arabského zálivu a Indie (35%), v exportu s čs.zbožím, doplňovaným přikládkami z oblasti Skandinávie a západní Evropy, v importu nedostatek čs.zboží nahrazovaly nájmy na cizí účet. Odvoz speciálu v levantské relaci (26%) zajišťovala Jiskra doplněná cestami dalších lodí . Podíl BCC se zvýšil na 41%.