1984

Počet lodí s odpovídajícím parametry kapacitními a hodnotovými se nezměnil, v provozu zůstalo nadále 14 lodí.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

14

 

množství

tis.tun

1823,9

z toho

G

9

 

z toho

vl.lodě

1805,0

 

B

5

 

 

naj.lodě

18,9

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

500,4

nosnost

tis.DWT

264,2

 

z toho

vl.lodě

493,5

z toho

G

98,6

 

 

naj.lodě

6,9

 

B

165,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

274,4

tonáž

tis.BRT

175,4

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

1390,2

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

665,3

 

výkony

mil.Kč

506,1

 

%

48

 

odpisy

mil.Kč

83,6

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

16,1

pořiz.

mil.Kčs

1409,0

 

zisk

mil.Kč

26,2

zůst.

mil.Kčs

672,4

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

26,2

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

21,3

prům.stav

osob

1038

 

podíl

%

81,3

z toho

ústředí

137

 

příděly fondům

mil.Kč

1,9

 

námořníci

901

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Podnik vykázal opět zisk, z něhož šlo do podnikových fondů pouze minimum. Počet námořníků na lodích i v záloze se poněkud snížil.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Košice I.

14

348

0

327

43

605

 

37,2

13,3

0,0

13,3

69,7

 

19,1

5,2

0,0

Vítkovice I.

6

395

15

217

62

1323

 

23,7

-0,7

0,0

-0,7

106,6

 

-0,6

-158,6

0,0

Blaník

10

337

25

34

38

110

 

30,3

3,8

0,2

4,0

35,6

 

11,2

8,9

0,5

Sitno

6

318

52

17

40

77

 

45,4

13,8

1,9

15,7

34,5

 

45,5

2,2

5,5

Radhošť

11

343

18

30

37

104

 

37,1

9,7

1,9

11,5

34,8

 

33,2

3,0

5,4

Kriváň

11

403

0

32

31

103

 

38,3

13,3

2,1

15,3

34,5

 

44,5

2,2

6,1

Praha

9

334

33

276

63

1615

 

39,8

-3,0

5,0

2,0

92,9

 

2,2

46,4

5,4

Mír II.

9

359

16

85

40

345

 

38,2

1,2

4,1

5,3

74,2

 

7,2

14,0

5,5

Bratislava

7

338

0

197

42

807

 

41,2

12,2

5,3

17,5

105,1

 

16,7

6,0

5,0

Třinec

10

359

9

291

51

952

 

41,5

7,6

7,1

14,7

129,3

 

11,3

8,8

5,5

Orlík II.

6

321

11

79

34

327

 

30,2

-3,9

13,2

9,3

194,9

 

4,8

20,9

6,8

Slapy

6

375

1

72

40

334

 

25,8

1,4

13,8

15,2

172,0

 

8,8

11,3

8,0

Lipno

6

384

3

77

59

549

 

39,8

-0,1

13,9

13,8

170,8

 

8,1

12,4

8,1

Orava II.

7

384

0

71

47

384

 

25,1

-0,8

14,1

13,3

175,8

 

7,6

13,2

8,0

vlastní

118

4998

183

1805

627

7635

0

493,5

67,8

82,6

150,4

1431

 

10,5

9,5

5,8

najaté

1

0

0

19

0

0

 

6,9

1,7

0,0

1,7

 

 

 

 

 

 

119

4998

183

1824

627

7635

 

500,4

69,5

82,6

152,1

1431

 

10,6

9,4

5,8

 

Sazební indexy námořního trhu se pohybovaly na nízké krizové úrovni 1983  a v řadě měsíců vykazovaly ještě nižší hodnot, především u časových nájmů, Oživení obchodu a vzestup sazeb se projevily pouze u některých druhů zboží a v kratším časovém období.. Poněkud se oživil objem námořních obchodů, zlepšila se i situace v nabídce zboží čs.ZO z hlediska množství i struktury, zvýšil se i objem speciálních přeprav, což umožnilo zaměstnat větší část tonáže přepravami čs.substrátů. Nájmy na cizí účet byly uzavírány v době přechodného zlepšení konjunkturní situace.

Proti předchozímu roku se vykázala flota  i 9 lodí zisk, návratnost se vrátila nad 10%.

Nájem jedné cizí lodi skončil se ziskem.

 

dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

24

1075

 

154

121

684

 

113,8

23,1

G

Kuba

6

306

 

57

53

299

 

22,2

-2,2

G

Levanta

21

583

 

64

36

79

 

83,0

43,4

G

ostatní

21

1260

 

223

156

1274

 

91,1

3,2

B

cesty

29

1065

 

794

147

2983

 

140,3

45,3

B

T/C

17

709

 

513

114

2319

 

43,1

11,3

 

 

118

4998

 

1805

627

7638

 

493,5

124,0

 

 

Lodě byly zaměstnány přepravou surovin: cukr z Kuby, apatity z Murmanska, rudy z Jižní Ameriky, Indie a Skandinávie, fosfáty z Afriky a USA, pokrutiny z Indie, železo do Egypta a v kombinaci se zaměstnáním na cizí účet se odrazily ve zvýšení objemu přeprav a současně v efektivnosti jednotlivých cest. Firma Mafracht pak celoročně provozovala dvě jugoslávské novostavby s rentabilním výsledkem pro ČNP.

V zisku dominovala Levanta 35%, BCC vykázaly 46%.