1986

Při realizaci koncepce obnovy floty byly uzavřenya kontrakty na dodávkou bulkcarrierů: 2 ze SFRJ (39,5tis.DWT) a 2 z PLR (33 tis.DWT).

Byla provedena záměna lodi Košice I., kde prostředky určené na rozsáhlou generální opravu spolu s prostředky, získanými za prodej do šrotu (Taiwan), byly použity k nákupu novější lodi jako “second-hand”  po cca dvanácti letech  v provozu Karlovy Vary. Šlo o osvědčený typ universálních lodí typu “Fortune” z japonských loděnic, s lepšími technicko-provozními parametry a vybavený kvalitním překládacím zařízením.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

14

 

množství

tis.tun

1873,5

z toho

G

9

 

z toho

vl.lodě

1842,2

 

B

5

 

 

naj.lodě

31,3

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

480,5

nosnost

tis.DWT

264,2

 

z toho

vl.lodě

469,0

z toho

G

98,5

 

 

naj.lodě

11,5

 

B

165,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

256,5

tonáž

tis.BRT

175,4

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

1393,6

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

505,1

 

výkony

mil.Kč

480,9

 

%

36

 

odpisy

mil.Kč

81,0

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

15,6

pořiz.

mil.Kčs

1414,6

 

zisk

mil.Kč

35,2

zůst.

mil.Kčs

512,7

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

35,2

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

28,4

prům.stav

osob

1083

 

podíl

%

80,7

z toho

ústředí

141

 

příděly fondům

mil.Kč

6,8

 

námořníci

942

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Úroveň výsledků stejná jako v předchozím roce, při poklesu výkonů stejný zisk i jeho rozdělení.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Košice I.

5

139

0

114

18

220

 

13,3

0,8

0,0

0,8

69,7

 

1,1

87,7

0,0

Vítkovice I.

8

340

0

200

52

870

 

33,4

14,2

0,0

14,2

106,6

 

13,4

7,5

0,0

Blaník

18

362

1

33

41

47

 

31,0

12,3

0,0

12,4

35,6

 

34,7

2,9

0,1

Sitno

9

375

2

35

45

132

 

12,1

2,1

0,0

2,1

34,5

 

6,1

16,5

0,0

Radhošť

8

305

38

27

57

158

 

24,6

2,3

0,4

2,7

34,8

 

7,8

12,8

1,2

Kriváň

11

331

13

33

46

92

 

22,6

2,3

0,0

2,3

34,5

 

6,8

14,8

0,1

Praha

10

358

13

278

53

1077

 

38,3

-2,2

5,1

2,8

92,9

 

3,1

32,6

5,5

Mír II.

14

387

0

77

41

160

 

75,6

38,5

4,3

42,7

74,2

 

57,5

1,7

5,7

Bratislava

10

378

0

286

55

821

 

38,2

4,1

6,0

10,0

105,1

 

9,5

10,5

5,7

Třinec

11

352

23

268

42

594

 

44,3

1,3

7,2

8,5

129,3

 

6,6

15,2

5,6

Orlík II.

11

365

15

121

47

397

 

35,3

-6,4

15,6

9,2

194,9

 

4,7

21,2

8,0

Slapy

7

400

0

74

48

397

 

29,1

3,7

14,7

18,4

172,0

 

10,7

9,3

8,5

Lipno

9

365

0

91

41

366

 

26,6

-9,6

13,1

3,5

170,8

 

2,1

48,4

7,7

Orava II.

8

385

0

80

50

300

 

28,0

3,9

14,2

18,1

175,8

 

10,3

9,7

8,1

Vary

7

207

15

126

31

340

 

16,7

-3,3

2,5

-0,8

82,5

 

-1,0

-104,9

3,0

vlastní

146

5049

120

1842

670

5970

0

469,0

64,1

83,0

147,1

1513

 

9,7

10,3

5,5

najaté

1

0

0

31

0

0

 

11,5

0,8

0,0

0,8

 

 

 

 

 

 

147

5049

120

1874

670

5970

 

480,5

64,9

83,0

147,9

1513

 

9,8

10,2

5,5

 

Objektivní podmínky pro provoz námořních lodí se zhoršily v důsledku obecného poklesu sazeb u všech komodit a ve všech směrech a poklesu kursu USD, což se projevilo snížením příjmové stránky při přepravách na čs.i cizí účet. Naproti tomu bylo dosaženo úspor v nákladech uplatňováním ekonomického režimu provozu hlavního motoru,  zefektivněním přeprav speciálního zboží  a snížením pojistných sazeb díky příznivému škodnímu  průběhu.

Při celkovém poklesu zisku, přínosu i návratnosti velice rozdílné výsledky jednotlivých lodí, 4 opět se ztrátou, naproti tomu nadprůměrné Blaník a Mír.

 

vlastní dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

23

957

 

104

137

573

 

94,9

14,1

G

Kuba

2

92

 

28

13

146

 

10,5

1,4

G

Levanta

37

759

 

178

71

228

 

89,5

38,0

G

ostatní

33

1467

 

262

198

1103

 

89,9

9,8

B

cesty

47

1583

 

1174

224

3453

 

175,1

42,0

B

T/C

4

191

 

97

27

468

 

9,2

2,8

 

 

146

5049

 

1843

670

5971

 

469,0

108,2

 

Dle relací se podílí na celkovém zisku u liniových lodí Levanta (35%, více než všechny ostatní dohromady), BCC pak 42%.