1987

V průběhu roku byla  do šrotu prodána loď Vítkovice (Taiwan) a do dalšího provozu loď Kriváň.

Koncem roku bylo zahájeno jednáni s čínskou loděnici Dalian o stavbě jednoho univerzálního bulkcarrieru o nosnosti zhruba 22.500 ,tun, který by měl v provozu doplnit úspěšnou loď KARLOVY V ARY a. pozdě ji nahradit .

V únoru 1987 byl v loděnici Xingang slavnostně položen kýl lodi Vltava s loděničním označením XS 260, první ze série lodí o nosnosti 8 tis.DWT, které loděnice Xingang staví pro Čs. námořní plavbu.

Xingangská loděnice, součást ohromného přístavního komplexu vybudovanáho po válce v blízkosti třetího největšího města ČLR - Tianjinu s 18,5 mil. obyvatelI, zahájila tímto další etapu své činnosti. Založena byla v roce 1945 a zprvu sloužila jako opravárenská loděnice. Později zahájila i stavbu lodí a ke konci roku 1986 již vyprodukovala 256 lodí o celkové tonáží 348 tis.tun DWT. Především to byly lodě pro přepravu kusového zboží, lodě osobní, pomocné a také vrtné soupravy. V současnosti je dokončována série pěti lodí pro kusový náklad - 15.000 tun DWT, zákazníkem je rejdař COSCO - Tianjin, které viditelně vyhovují dobré technické schopnosti této loděnice se 7 tis. zaměstnanců, s moderní technologií a hlavně zájmem prosadit se na trhu.

V minulých letech již loděnice postavila dvě serie lodí o DWT 7tis.tun, avšak pro čs. rejdaře byl v "Shanghai Merchant Shlp Design and Research Institute" připraven nový projekt spojující výsledky moderního lodního stavitelství se specifickými požadavky současného námořního obchodu.

 

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

14

 

množství

tis.tun

1635,9

z toho

G

9

 

z toho

vl.lodě

1613,9

 

B

5

 

 

naj.lodě

22,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

368,4

nosnost

tis.DWT

259,9

 

z toho

vl.lodě

365,5

z toho

G

98,6

 

 

naj.lodě

2,9

 

B

161,3

 

prům.sazba

Kč/1 t

225,2

tonáž

tis.BRT

171,8

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

1352,6

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

453,7

 

výkony

mil.Kč

372,8

 

%

34

 

odpisy

mil.Kč

61,0

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

18,3

pořiz.

mil.Kčs

1372,5

 

zisk

mil.Kč

51,3

zůst.

mil.Kčs

461,0

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

51,3

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

42,3

prům.stav

osob

1079

 

podíl

%

82,3

z toho

ústředí

140

 

příděly fondům

mil.Kč

9,1

 

námořníci

939

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Úbytek 2 lodí se odrazil do snížení přepravních výkonů, díky růstu sazeb se však zlepšil dosažený zisk.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

míle

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Vítkovice I.

1

113

0

37

17

371

 

2,5

1,1

0,0

1,1

106,6

 

1,0

100,8

0,0

Blaník

11

358

1

32

52

92

 

29,4

12,6

0,0

12,6

35,6

 

35,4

2,8

0,0

Sitno

12

352

20

42

47

92

 

21,2

1,1

0,0

1,1

34,5

 

3,2

30,9

0,1

Radhošť

7

388

0

21

46

113

 

21,0

4,2

0,0

4,2

34,8

 

12,0

8,3

0,0

Kriváň

5

167

3

21

19

53

 

10,5

5,0

0,0

5,0

34,5

 

14,4

6,9

0,0

Praha

9

377

0

265

42

771

 

45,4

13,3

4,6

18,0

92,9

 

19,3

5,2

5,0

Mír II.

10

355

19

92

32

175

 

30,6

0,9

4,1

5,0

74,2

 

6,7

14,8

5,5

Bratislava

10

344

18

283

43

626

 

38,5

0,0

5,7

5,7

105,1

 

5,4

18,4

5,4

Třinec

9

376

2

266

45

679

 

38,5

11,8

7,3

19,1

129,3

 

14,7

6,8

5,6

Orlík II.

10

364

0

124

43

355

 

29,6

0,4

15,1

15,6

194,9

 

8,0

12,5

7,8

Slapy

8

343

12

83

37

222

 

25,2

0,0

13,0

13,0

172,0

 

7,6

13,2

7,6

Lipno

8

366

0

94

40

333

 

26,6

0,5

13,2

13,6

170,8

 

8,0

12,5

7,7

Orava II.

8

356

12

80

45

303

 

27,1

1,3

13,6

14,9

175,8

 

8,5

11,8

7,7

Vary

9

353

0

172

52

720

 

19,4

-0,2

4,3

4,1

82,5

 

5,0

20,0

5,2

vlastní

117

4612

87

1612

560

4905

0

365,5

51,9

80,9

132,9

1443

 

9,2

10,9

5,6

najaté

1

0

0

22

0

0

 

2,9

-0,3

0,0

-0,3

 

 

 

 

 

 

118

4612

87

1634

560

4905

 

368,4

51,6

80,9

132,6

1443

 

9,2

10,9

5,6

 

Námořní trh se zlepšil, když v důsledku likvidace starších lodí a vzestupu objemu světového obchodu došlo ke zvýšení sazeb především u hromadných substrátů.

Ztrátová pouze Karlovy Vary, řada dalších lodí s výsledkem mírně aktivním, zisk nad 10 mil. pouze 3 lodě.

Cesta jedné najaté lodě skončila menší ztrátou.

 

vlastní dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

23

956

 

100

130

424

 

69,9

13,5

G

Kuba

1

41

 

14

6

71

 

5,2

1,6

G

Levanta

17

426

 

119

38

167

 

31,2

7,8

G

ostatní

38

1626

 

358

188

1075

 

114,9

18,8

B

cesty

28

1100

 

800

126

1984

 

122,0

36,7

B

T/C

10

463

 

223

74

1184

 

22,2

7,1

 

 

117

4612

 

1614

562

4905

 

365,5

85,6

 

Základem provozu čs.lodí bylo plnění kontraktů na přepravu importního čs.zboží, zejména apatitů, fosfátů, cukru a rud, jeho objem v tunách i hodnotě dopravného klesl proti předchozímu roku, stejně jako v exportu především do oblasti Blízkého a Středního východu (16%) a Levanty snížením přeprav speciálního zboží. Část lodí byly proto provozována na třetí účet. 3 lodě pronajaty Maďarům, část na volném trhu v časovém nájmu nebo na bázi jednotlivých cest  (22% u liniové tonáže). Podíl BCC činil 51%.

 

Další cesta kolem světa s lodí Karlovy Vary (kpt.Dočekal) z Rotterdamu (Holandsko) do Malajsie,USA, Mexiko, Kanadu, Portoriko do Bristolu (Anglie).