1988

Zahájil  činnost společný čs.-čínský smíšený podnik COSSHIP typu joint venture s 50% podílem obou účastníků (ČNP a  COSCO), se sídlem v Praze (15 pracovníků, z toho 9 čs.), pobočkou v Pekingu (5 pracovníků, z toh 3 čs.), do provozu byly nasazeny po jedné lodi z každé strany (Orava II. a Fuhniushan o nosnosti 15 tis.DWT) v dálněvýchodní relaci (předpokládaný objem vzájemné výměny zboží 400 tis.tun ročně). Nájemné placené mateřským společnostem bylo stanoveno na 4000 USD/loď/den, dopravné placeno 50% ve volné měně a 50% v clearingu (čínskými subjekty v cl.Sfrs a čs.v převoditelných Rbl, poměr změněn na 60% VM a 40% clearing). Jako nakládací přístavy byly stanovena polské přístavy Gdynia/Gdansk, perspektivně jugoslávské Rijeka/Koper. 

 

Počet lodí k počátku roku nižší o 2 jednotky vyřazené v minulém roce.

Došlo ke zpoždění předání novostaveb z Číny, PLR a SFRJ vinou partnerských loděnic, z původně předpokládaných 5 lodí dodány pouze dvě. Lodě pro přepravu kusových nákladů byly pro potřeby ČNP postaveny v ČLR v létech 1988-89 jako tzv. “tweendeckery”, vesměs s nosností kolem 8 tis.DWT. V tomto roce byly dodány první dvě  lodě Vltava  a Otava o velmi vysokém standardu.

Koncem srpna 1988 byl s konečnou platností schválen kontrakt na stavbu tří bulkcarrierů typu Panamax o nosnosti 64 tis.DWT. Lodě pro ČNP postaví loděnice Okpo, ležící nedaleko Pusanu v Jižní Koreji. .Stavba byla zahájena v listopadu

Stavba bude probíhat pod dohledem Lloyd's Register of Shipping a čtyřčlenného stavebního dozoru CNP. Na Iodích je uplatněna unifikace ČNP v oblasti výpočetního střediska automatiky, navigačního a spojového vybavení.

Loděnice Okpo patří k největším a nejmodernějším na světě. Leží na ostrově Koje asi 40 km jihovýchodně od Pusanu. Loděnice byla postavena a uvedena do provozu počátkem osmdesátých let a má dva velké suché doky. Ve větším z nich je : možno stavět lodě až do velikosti 1 milion DWT a v menším do velikosti 350.000 DWT. Roční kapacita loděnice je 360 tis. tun zpracované oceli a 1,2 mil. GRT novostaveb.

Z této mamutí kapacity vyplývá i poněkud odlišný postup stavby našich lodí. První dvě: "TATRY" a "SUMAVA" budou stavěny současně v jednom doku.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

12

 

množství

tis.tun

1826,5

z toho

G

8

 

z toho

vl.lodě

1632,6

 

B

4

 

 

naj.lodě

193,8

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

422,5

nosnost

tis.DWT

212,7

 

z toho

vl.lodě

396,2

z toho

G

92,7

 

 

naj.lodě

26,3

 

B

120,1

 

prům.sazba

Kč/1 t

231,3

tonáž

tis.BRT

142,2

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

1212,9

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

374,7

 

výkony

mil.Kč

436,5

 

%

31

 

odpisy

mil.Kč

77,3

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

19,4

pořiz.

mil.Kčs

1234,7

 

zisk

mil.Kč

46,4

zůst.

mil.Kčs

379,2

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

46,4

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

37,1

prům.stav

osob

1070

 

podíl

%

80,0

z toho

ústředí

137

 

příděly fondům

mil.Kč

9,3

 

námořníci

933

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Stav pracovníků ústředí klesl o další 3, zůstatková hodnota lodí klesay na 31%.. Úbytek 2 zcela odepsaných lodí se odrazil v poklesu HV, podíl odvodů stále 80%.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Blaník

10

322

18

41

46

91

 

33,8

10,9

0,0

10,9

35,6

 

30,6

3,3

0,0

Sitno

10

358

0

44

52

156

 

25,8

6,3

0,0

6,3

34,5

 

18,1

5,5

0,0

Radhošť

8

307

24

30

44

113

 

20,8

1,8

0,0

1,8

34,8

 

5,1

19,6

0,0

Praha

12

342

3

359

63

1035

 

50,2

24,8

0,0

24,9

92,9

 

26,8

3,7

0,0

Mír II.

9

356

3

110

36

366

 

29,9

8,3

2,7

11,0

74,2

 

14,8

6,8

3,6

Bratislava

11

378

0

303

55

1132

 

48,6

19,2

5,9

25,1

105,1

 

23,9

4,2

5,6

Třinec

9

350

29

271

60

1011

 

46,5

6,6

7,3

13,9

129,3

 

10,8

9,3

5,6

Orlík II.

8

352

18

76

51

315

 

28,1

3,5

10,6

14,1

194,9

 

7,2

13,8

5,4

Slapy

8

335

0

87

35

201

 

25,4

6,4

9,5

15,8

172,0

 

9,2

10,9

5,5

Lipno

6

365

15

55

52

338

 

27,5

-1,6

11,2

9,6

170,8

 

5,6

17,8

6,5

Orava II.

5

332

8

54

47

441

 

16,7

-8,8

11,5

2,7

175,8

 

1,6

64,3

6,6

Vary

8

311

26

158

55

814

 

18,5

-3,5

4,2

0,8

82,5

 

0,9

110,0

5,1

Vltava

8

261

8

45

33

144

 

24,3

-5,0

10,8

5,8

205,5

 

2,8

35,4

5,2

vlastní

112

4369

152

1633

629

6157

0

396,2

68,9

73,6

142,5

1508

 

9,5

10,6

4,9

najaté

10

0

0

194

0

0

 

26,3

-0,2

0,0

-0,2

 

 

 

 

 

 

122

4369

152

1827

629

6157

 

422,5

68,7

73,6

142,3

1508

 

9,4

10,6

4,9

 

Příznivá konjunkturní situace pokračovala, sazby se dále zpevňovaly , což bylo při dalším poklesu objemu čs.zboží (tradiční exportní přepravy cukru a železné rudy) využito k pronájmům na cizí účet, 3 lodě pronajaté Maďarům za výhodnou rublovou sazbu, ostatní převážně za volné měny. Efektivnost přeprav se výrazně zvýšila, zejména růstem přeprav i zisku u tonáže pronajaté za volnou měnu.

Ve ztrátě 4 lodě, nejvíce přispěly BCC Praha a Bratislava.

K uvolnění kapacity BCC byly tradiční odvozy sovětských apatitů zajištěny najatou sovětskou tonáží (10 cest), které skončily nepatrnou ztrátou.

 

vlastní dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

22

830

 

117

112

418

 

66,7

12,3

G

Levanta

10

249

 

73

26

150

 

19,2

3,3

G

ostatní

40

1909

 

352

258

1595

 

146,4

35,7

B

cesty

28

831

 

819

133

2304

 

122,8

56,0

B

T/C

12

550

 

272

100

1689

 

41,1

19,5

 

 

112

4369

 

1633

629

6156

 

396,2

126,9

 

Na zisku vlastních lodí se BCC podílí 59%, u liniových lodí 10% tvoří BSV, 3% Levanta  a 28% tonáž pronajatá na třetí účet.