1989

Politické změny vedly i ke zrušení zákazu najíždění přístavů Jižní Koreje, Taiwanu a Chile.

Nejúrodnější rok z hlediska přírůstku nových lodí . Do provozu uvedeny další dvě osmitisícovky z čínské série Berounka  a  Sázava, z polských loděnic ve Štětíně dodány  dva moderní bulkcarriery, sesterské lodě Dunaj a Labe po 32 tis.DWT a z jugoslávské loděnice v dnes již chorvatské Rijece “bulkcarriery” se jmény Košice II. a Vítkovice II. S nosností po 41 tis.DWT. (jde o novostavby pod dříve již použitým názvem).

Počet lodí vzrostl koncem roku na rekordních dvacet.

 

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

14

 

množství

tis.tun

2145,6

z toho

G

10

 

z toho

vl.lodě

1967,3

 

B

4

 

 

naj.lodě

178,3

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

599,4

nosnost

tis.DWT

227,6

 

z toho

vl.lodě

574,2

z toho

G

107,5

 

 

naj.lodě

25,2

 

B

120,1

 

prům.sazba

Kč/1 t

279,3

tonáž

tis.BRT

155,0

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

1671,5

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

700,1

 

výkony

mil.Kč

628,7

 

%

42

 

odpisy

mil.Kč

116,8

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

20,9

pořiz.

mil.Kčs

1697,1

 

zisk

mil.Kč

109,4

zůst.

mil.Kčs

707,6

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

109,4

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

87,5

prům.stav

osob

1133

 

podíl

%

80,0

z toho

ústředí

141

 

příděly fondům

mil.Kč

21,9

 

námořníci

992

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Postupné zařazení nových lodí do provozu se odrazilo v růstu přepraveného množství v tunách, které poprvé v jednom roce překročilo hranici dvou milionů tun (na čemž se podílí i cizí najaté lodě). HV se více než zdvojnásobil, podíl odvodů zůstal na 80%.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Blaník

10

394

0

45

55

183

 

28,3

6,4

0,0

6,4

35,6

 

17,9

5,6

0,0

Sitno

14

326

30

67

46

156

 

26,5

3,5

0,0

3,5

34,5

 

10,1

9,9

0,0

Radhošť

10

394

1

43

54

161

 

26,7

5,4

0,0

5,5

34,8

 

15,7

6,4

0,1

Praha

10

328

25

284

54

1039

 

54,8

19,5

0,8

20,3

92,9

 

21,8

4,6

0,8

Mír II.

5

331

1

47

50

383

 

31,9

12,2

0,1

12,3

74,2

 

16,6

6,0

0,1

Bratislava

13

327

24

366

57

1054

 

56,6

15,8

3,6

19,4

105,1

 

18,4

5,4

3,4

Třinec

7

326

0

198

60

1199

 

57,9

21,3

6,3

27,6

129,3

 

21,4

4,7

4,9

Orlík II.

6

226

0

78

33

323

 

30,5

11,2

6,5

17,7

194,9

 

9,1

11,0

3,3

Slapy

7

382

16

73

50

290

 

38,6

14,1

10,1

24,3

172,0

 

14,1

7,1

5,9

Lipno

7

344

1

78

49

426

 

38,7

10,7

8,6

19,3

170,8

 

11,3

8,8

5,0

Orava II.

4

347

4

49

43

472

 

20,8

0,5

8,9

9,4

175,8

 

5,4

18,7

5,1

Vary

7

347

1

143

69

1077

 

30,0

14,8

4,2

19,0

82,5

 

23,0

4,3

5,1

Vltava

12

343

14

68

54

215

 

23,1

-5,7

15,9

10,2

205,5

 

4,9

20,2

7,7

Otava

9

360

25

48

61

193

 

23,5

-8,2

16,5

8,3

198,9

 

4,2

23,9

8,3

Dunaj

9

317

6

255

55

1051

 

50,7

22,4

12,2

34,6

196,5

 

17,6

5,7

6,2

Berounka

7

136

29

35

23

77

 

16,8

-0,3

5,6

5,3

189,1

 

2,8

35,6

3,0

Labe

2

109

4

52

17

394

 

13,3

4,2

4,3

8,5

210,7

 

4,0

24,8

2,1

Vítkovice II.

1

42

3

38

11

218

 

5,5

-0,1

2,3

2,2

178,9

 

1,2

82,0

1,3

vlastní

140

5379

184

1967

841

8911

0

574,2

147,8

106,0

253,7

2482

 

10,2

9,8

4,3

najaté

9

0

0

178

0

0

 

25,2

0,8

0,0

0,8

 

 

 

 

 

 

149

5379

184

2145

841

8911

 

599,4

148,6

106,0

254,5

2482

 

10,3

9,8

4,3

 

Sazby na námořním trhu si udržely předcházející vysokou úroveň, což bylo využito k pronájmům za volnou měnu, jejichž podíl dále rostl. Problémy s vhodným zaměstnáním bylo u přestárlých lodí typu Blaník i u čínských novostaveb, vzhledem jejich vysokým pevným nákladům (vyplývajícím z odpisů). Přepravy pro čs.zahraniční obchod (v importu tradiční rudy a cukr, v importu zboží HTS) i  pro Maďary (pronajata pouze 1 loď) dále klesly ve prospěch volných měn. V důsledku rozšíření floty a dodávce moderních lodí, vybavených moderní technikou, které bylo možno rentabilně zaměstnat na třetí účet při příznivé konjunkturní situaci, se zvýšil objem přeprav i jejich efektivnost.

Ztrátu vykázaly všechny 3 čínské novostavby i Vítkovice II. na své první cestě.

Odvozy apatitů z Murmaňska  zajišťovala s mírným ziskem najatá sovětská tonáž (9 cest) .

 

vlastní dle relací

 

 

 

 

 

tuno

 

 

prov.

kat.

relace

cest

 

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

BSV

24

1070

 

121

150

648

 

89,3

20,8

G

DV

5

297

 

36

47

278

 

31,5

8,9

G

Levanta

12

206

 

65

22

94

 

19,2

5,1

G

ostatní

50

2010

 

403

297

1854

 

39,6

 

B

cesty

31

1371

 

888

173

3292

 

182,0

89,4

B

T/C

18

425

 

448

151

2740

 

86,9

42,5

 

 

140

5379

 

1961

840

8906

 

574,2

206,4

 

Na zisku vlastních lodí se nejvíce podílí BCC 64%, u liniových lodí 16% tvoří odvozy čs.zboží a 19% pronajatá tonáž.

 

Loď Lipno (velitel kpt. ..............) uskutečnila cestu kolem světa (začátek 19.2. i konec 19.9. jihovýchodní cíp italské Sicílie  Cape Passero  přes 12 přístavů v 11 zemích ve 4 světadílech za 211 dní -  přesně 7 měsíců).