1992

Podle zákona 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) byly opět novelizovány stanovy ČNP. Společnost byla zprivatizována v 1.vlně kupónové privatizace a k vlastníkům patřil FINOP, Čechofracht, cca 50 investičních privatizačních fondů (z nichž největší byly PIAS, KIS, YSE a SIS), restituční fond  a dále téměř 20 tis. držitelů investičních kuponů a  zaměstnaneckých akcií. Základní kapitál činil 1,325 miliardy Kč a byl rozvržen 1,3 mil. akcií na majitele v nominální hodnotě 1 tis.Kčs/kus a 2,5 tis. zaměstnaneckých akcií na jméno v nominální hodnotě 10 tis.Kčs/kus. Akcie jsou obchodovány na nekotovaném trhu pražské Burzy senných papírů a v RM-Systému.

Aktivity ČNP se rozšířily o majetkové účasti v dceřinných společnostech v tuzemsku (COS-SERVIS, obhospodařující technicko-hospodářský provoz a nemovitý majetek ČNP v tuzemsku) i zahraničí (COS BULK Londýn,  přebírající aktivity INTRASPEDU a COS-SUN a COS-STAR na Maltě, provozující část lodí ČNP -Vítkovice II. a budoucí Svitavu - pod maltskou vlajkou). Tyto společnosti sloužily i k tvorbě finančních zdrojů pro splácení dlouhodobých půjček na pořízení těchto lodí  i budoucí investiční výstavby.

V souladu se záměrem restrukturalizace floty byly v srpnu podepsány kontrakty na stavbu dvou lodí typu Panamax 70tis.DWTs korejskou loděnicí Daewoo.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

18

 

množství

tis.tun

2382,0

z toho

G

9

 

z toho

vl.lodě

2382,0

 

B

9

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

1062,8

nosnost

tis.DWT

443,7

 

z toho

vl.lodě

1062,8

z toho

G

109,2

 

 

naj.lodě

 

 

B

334,5

 

prům.sazba

Kč/1 t

446,2

tonáž

tis.BRT

282,5

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

3299,9

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

1898,1

 

výkony

mil.Kč

1212,2

 

%

58

 

odpisy

mil.Kč

403,0

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

54,6

pořiz.

mil.Kčs

3489,2

 

zisk

mil.Kč

69,9

zůst.

mil.Kčs

2060,3

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

77,0

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

37,9

prům.stav

osob

1132

 

podíl

%

49,2

z toho

ústředí

100

 

příděly fondům

mil.Kč

16,1

 

námořníci

1032

 

nerozd.HV

mil.Kč

 

 

Stav ZP se výrazně zvýšil v ústředí nákupem nové techniky, zejména výpočetní, což se projevilo v odpisech. Při poklesu počtu pracovníků v ústředí (přesun do dceřinné společnosti) vzrostly mzdové náklady. Meziroční růst režie ústředí byl ovlivněn ještě kurzovými rozdíly a přeceněním dvizových aktiv a pasiv.

Na dividendách bylo vyplaceno (poprvé) 20,9 mil.Kč.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Praha

8

325

21

217

56

996

 

40,3

6,4

0,1

6,4

92,9

 

6,9

14,4

0,1

Mír II.

6

374

0

66

58

522

 

45,5

11,6

0,9

12,5

74,2

 

16,9

5,9

1,2

Bratislava

10

336

28

245

61

1235

 

59,1

4,8

0,1

4,9

105,1

 

4,7

21,2

0,1

Třinec

8

379

0

197

56

1215

 

50,3

23,6

0,2

23,8

129,3

 

18,4

5,4

0,2

Orlík II.

8

360

0

56

71

390

 

52,4

10,5

10,4

20,9

194,9

 

10,7

9,3

5,4

Slapy

7

361

0

65

77

560

 

49,4

15,3

9,0

24,3

172,0

 

14,1

7,1

5,2

Lipno

8

389

3

66

57

367

 

56,4

12,9

9,8

22,7

170,8

 

13,3

7,5

5,7

Orava II.

5

370

0

55

43

352

 

44,5

-29,1

9,6

-19,5

175,8

 

-11,1

-9,0

5,5

Vary

6

331

0

106

52

714

 

57,9

23,9

1,4

25,4

82,5

 

30,7

3,3

1,7

Vltava

11

344

29

58

63

227

 

39,5

-5,1

16,4

11,3

205,5

 

5,5

18,2

8,0

Otava

9

403

12

50

63

255

 

51,4

-9,3

17,8

8,6

198,9

 

4,3

23,2

9,0

Dunaj

7

378

10

212

71

1526

 

82,5

2,2

16,3

18,5

196,5

 

9,4

10,6

8,3

Berounka

14

391

1

66

57

210

 

45,5

5,5

16,1

21,6

189,1

 

11,4

8,7

8,5

Labe

6

389

0

171

66

1514

 

86,5

33,7

17,9

51,6

210,7

 

24,5

4,1

8,5

Vítkovice II.

6

376

8

205

54

1214

 

77,3

23,0

21,1

44,2

178,9

 

24,7

4,0

11,8

Sázava

9

368

1

51

54

234

 

43,7

2,4

14,4

16,8

181,7

 

9,3

10,8

7,9

Košice II.

6

372

9

226

79

1768

 

74,9

22,9

19,8

42,7

175,8

 

24,3

4,1

11,3

Tatry

5

368

11

270

69

2349

 

105,7

19,2

37,5

56,8

455,4

 

12,5

8,0

8,2

 

139

6614

133

2382

1107

15648

 

1062,8

174,5

219,0

393,6

3190

 

12,3

8,1

6,9

 

Po optimistickém začátku došlo v souvislosti se zpomalením růstu světové ekonomiky k prudkému poklesu sazeb za dopravné, zaměstnání floty bylo však zčásti pokryto  dlouhodobými nájmy, uzavřenými v době příznivého trhu, takže pokles se projevil především u krátkodobých nájmů nebo nájmů na cestu.

Ztrátové lodě pouze 3, ale s vysokým propadem Oravy II., s vyjímkou Třince a Karlových Varů se zhoršily výsledky ostatních BCC. U floty se tak snížil celkový zisk, přínos i návratnost, ale na slušných 12%.

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

9

77

3360

46

533

543

3117

 

428

15

B

 

9

62

3254

87

1849

564

12531

 

634

160

celkem

 

18

139

6614

133

2382

1107

15648

 

1063

175

 

I nadále dominují BCC přes snížení podílu na zisku na 92%, tonáž GC mírně zlepšila zisk i podíl na 8%.