1993

Odvolán dosavadní generální ředitel  Vladimír Podlena a jmenován Pavel Trnka, rovněž dlouholetý  námořní kapitán s bohatou praxí v ústředí (ekonomický, technický i obchodní úsek).

Ceny akcií Na Burze i v RM se zvýšily.

V rámci koncepce restrukturalizace byla odprodána loď Mír II. a nahrazena moderní a trhu lépe vyhovujícím bulkcarierem Beskydy, postaveným rovněž v jihokorejské loděnici Daewoo,  s níž byla kontrahována v říjnu stavba další lodi Šumava.

Na Maltě byla založena již třetí společnost COS-MOON, provozující loď Beskydy. Lodě maltských společností, minimálně zdaněné v zahraničí, vytvářejí svými výsledky zdroje pro splácení dlouhodobých půjček na jejich pořízení a pro financování budoucí investiční výstavby.

Přepravní kapacitou zaujímala ČNP koncem roku 78. místo na světě, mezi vnitrozemskými státy byla na druhé příčce.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

18

 

množství

tis.tun

2939,0

z toho

G

9

 

z toho

vl.lodě

2939,0

 

B

9

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

1072,3

nosnost

tis.DWT

443,7

 

z toho

vl.lodě

1072,3

z toho

G

109,2

 

 

naj.lodě

 

 

B

334,5

 

prům.sazba

Kč/1 t

364,9

tonáž

tis.BRT

282,5

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

3314,3

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

1516,2

 

výkony

mil.Kč

1653,5

 

%

49

 

odpisy

mil.Kč

172,4

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

77,6

pořiz.

mil.Kčs

3561,1

 

zisk

mil.Kč

271,1

zůst.

mil.Kčs

1735,6

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

271,1

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

73,3

prům.stav

osob

1024

 

podíl

%

27,0

z toho

ústředí

84

 

příděly fondům

mil.Kč

4,3

 

námořníci

940

 

nerozd.HV

mil.Kč

132,6

 

Průměrný stav pracovníků klesl v ústředí (další racionalizace, převod do COS-servisu) i na lodích (snížení systemizace-pokles pod tisíc pracovníků, z toho pouze 2 zahraniční), s novým systémem odměňování s důrazem na denivelizaci.

Při poklesu odpisů (kromě 5 starších, již odepsaných i 3 nové, registrované v zahraničí, zcela bez odpisů), vyšší přírůstek zisku než přínosu, v rozdělení HV klesl podíl odvodů (daní) na 27%, část zisku vyplacena na dividendách akcionářů 59,1 mil:Kč a větší část nerozdělena.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Praha

10

356

0

243

65

1430

 

45,9

20,7

0,0

20,7

92,9

 

22,3

4,5

0,0

Mír II.

2

145

4

18

17

145

 

10,3

-1,2

0,0

-1,2

74,2

 

-1,6

*

0,0

Bratislava

11

382

2

282

78

1505

 

59,7

25,9

0,0

25,9

105,1

 

24,6

4,1

0,0

Třinec

9

327

28

209

51

1174

 

45,0

-10,0

0,0

-10,0

129,3

 

-7,8

-12,9

0,0

Orlík II.

7

348

18

76

67

489

 

43,3

-19,1

13,5

-5,6

194,9

 

-2,9

*

6,9

Slapy

10

390

0

83

67

392

 

44,8

-3,1

12,6

9,4

172,0

 

5,5

18,3

7,3

Lipno

7

311

20

69

46

338

 

48,3

-1,1

10,4

9,2

170,8

 

5,4

18,5

6,1

Orava II.

8

360

19

102

68

677

 

42,3

-10,6

12,2

1,6

175,8

 

0,9

*

7,0

Vary

6

393

25

120

65

1081

 

70,7

23,5

0,0

23,5

82,5

 

28,5

3,5

0,0

Vltava

9

324

0

42

58

249

 

36,9

2,2

12,2

14,4

205,5

 

7,0

14,3

5,9

Otava

8

330

8

42

42

172

 

40,2

5,2

12,3

17,5

198,9

 

8,8

11,3

6,2

Dunaj

6

373

0

157

77

1493

 

95,5

47,9

13,5

61,4

196,5

 

31,2

3,2

6,8

Berounka

10

370

10

51

67

261

 

40,6

-0,1

13,2

13,1

189,1

 

6,9

14,5

7,0

Labe

6

338

17

167

72

1637

 

78,3

28,5

13,7

42,2

210,7

 

20,0

5,0

6,5

Vítkovice II.

10

380

15

321

57

1222

 

92,7

47,5

0,0

47,5

178,9

 

26,6

3,8

0,0

Sázava

9

343

11

56

60

249

 

38,6

-13,5

11,8

-1,7

181,7

 

-0,9

*

6,5

Košice II.

8

341

14

300

54

1589

 

112,1

70,9

0,0

70,9

175,8

 

40,3

2,5

0,0

Tatry

9

365

0

534

78

2352

 

106,9

46,2

31,3

77,5

455,4

 

17,0

5,9

6,9

Beskydy

1

65

0

67

18

950

 

20,1

17,5

0,0

17,5

876,0

 

2,0

50,0

0,0

 

146

6241

191

2939

1107

17405

 

1072,3

277,2

156,6

433,8

4066

 

10,7

9,4

3,9

 

Lodě byly zaměstnány pouze na trampové bázi převážně formou časových nájmů plně na účet zahraničních plátců s inkasem 100% volně směnitelných měn a s příznivým hospodářským výsledkem.

S vyjímkou  Vltavy a Otavy bvly všechny ostatní GC ztrátové, minusový výsledek z BCC pouze Třinec.

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

9

70

2921

90

539

492

2972

 

345

-41

B

 

10

76

3320

101

2400

615

14433

 

727

319

celkem

 

19

146

6241

191

2939

1107

17405

 

1072

277

 

Zisk floty tvořil výsledek BCC (přírůstek lodi Beskydy koncem roku se promítl pouze 1 cestou), který pokryl i celkovou ztrátu lodí pro přepravu kusového zboží (GC).