1994

V souvislosti s rozdělením federace a vývojem zákonodárství akciových společností byly novelizovány stanovy a od 15.6. došlo ke změně obchodního jména na Česká námořní plavba, akciová společnost.

Akcie ČNP byly na Burze přijaty na kotovaný trh a jejich kurs se stabilně se pohyboval okolo hranice dva tisíce za 1 akcii.

Na Maltě založena další společnost COS-MARS pro provoz lodi Šumava.

Investiční činnost byla zaměřena na postupnou změnu struktury (bylo provedeno poptávkové řízení na nákup čtyř lodí pro hromadný náklad o nosnosti 26-29 tis.DWT), byly odprodány tři lodě Praha, Bratislava a Otava (poslední slovenské společnosti Dunajplavba). Dvě tankové lodě na přepravu ropy, kontrahované v roce 1991 s rumunskými loděnicemi v Mangalii a Konstanci byly převzaty v nedokončeném stavu a odprodány zahraničnímu zájemci.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

18

 

množství

tis.tun

2705,0

z toho

G

8

 

z toho

vl.lodě

2705,0

 

B

10

 

 

naj.lodě

0,0

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

1086,9

nosnost

tis.DWT

500,3

 

z toho

vl.lodě

1086,9

z toho

G

95,3

 

 

naj.lodě

 

 

B

404,9

 

prům.sazba

Kč/1 t

401,8

tonáž

tis.BRT

310,4

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

4071,0

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

2492,7

 

výkony

mil.Kč

2288,0

 

%

61

 

odpisy

mil.Kč

167,9

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

90,0

pořiz.

mil.Kčs

4251,5

 

zisk

mil.Kč

613,0

zůst.

mil.Kčs

2634,5

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

613,0

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

0,1

prům.stav

osob

1001

 

podíl

%

0,0

z toho

ústředí

89

 

příděly fondům

mil.Kč

5,4

 

námořníci

912

 

nerozd.HV

mil.Kč

543,3

 

Uvedením lodi Beskydy do provozu v minulém r oce se počet lodí sice nezměnil (odprodán Mír II), ale nosnost v DWT překročila půl milionu (z toho  BCC překročila 400 tis. a GC klesly pod 100 tis), rejstříková tonáž překročila 300 tis.BRT a pořizovací hodnota 4 miliardy.

Splatná daň je zahrnuta ve finančních nákladech a tudíž odečtena ze zisku, takže v rozdělení není uvedena. Větší část zisku (byl ovlivněn i jednorázovými prodeji lodí) však byla realizována zahraničními dceřinnými společnostmi  a nepodléhal tudíž zdanění v tuzemsku.

Dividendy a tantiemy činily 60,9 mil.Kč.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Praha

3

109

7

78

21

439

 

14,4

10,2

0,0

10,2

92,9

 

10,9

9,1

0,0

Bratislava

3

101

0

82

20

450

 

11,7

7,3

0,0

7,3

105,1

 

7,0

14,4

0,0

Třinec

9

352

0

226

52

1136

 

53,2

19,2

0,0

19,2

129,3

 

14,9

6,7

0,0

Orlík II.

8

364

0

76

65

500

 

50,8

2,7

13,4

16,1

194,9

 

8,3

12,1

6,9

Slapy

7

340

21

67

38

288

 

44,3

-10,8

11,6

0,9

172,0

 

0,5

197,6

6,8

Lipno

7

391

0

68

56

402

 

58,0

8,2

12,6

20,8

170,8

 

12,2

8,2

7,4

Orava II.

6

369

0

65

59

413

 

46,0

-0,6

12,3

11,7

175,8

 

6,6

15,1

7,0

Vary

6

302

17

106

62

855

 

51,0

18,1

0,0

18,1

82,5

 

21,9

4,6

0,0

Vltava

9

384

0

52

70

307

 

47,2

1,3

13,7

15,0

205,5

 

7,3

13,7

6,7

Otava

5

180

0

33

19

92

 

19,4

10,2

0,0

10,2

198,9

 

5,2

19,4

0,0

Dunaj

6

328

0

170

61

1446

 

68,6

9,6

12,2

21,8

196,5

 

11,1

9,0

6,2

Berounka

9

365

0

50

64

284

 

42,9

-0,6

13,0

12,4

189,1

 

6,6

15,2

6,9

Labe

7

356

1

202

63

1187

 

63,2

3,0

14,2

17,2

210,7

 

8,1

12,3

6,7

Vítkovice II.

6

373

2

217

74

2236

 

101,7

61,9

0,0

61,9

178,9

 

34,6

2,9

0,0

Sázava

14

371

1

49

63

178

 

44,3

3,7

12,8

16,5

181,7

 

9,1

11,0

7,0

Košice II.

8

382

2

283

61

1700

 

113,6

62,5

0,0

62,5

175,8

 

35,5

2,8

0,0

Tatry

7

361

0

415

83

3295

 

122,9

30,7

31,0

61,7

455,4

 

13,5

7,4

6,8

Beskydy

8

395

0

466

84

3307

 

133,6

96,1

0,0

96,1

876,0

 

11,0

9,1

0,0

 

128

5823

51

2705

1015

18515

 

1086,9

332,8

146,8

479,6

3992

 

12,0

8,3

3,7

 

Provoz lodí při příznivém vývoji námořního trhu (slabší začátek, postupné oživování, s kulminací koncem roku) byl rozložen opět do dlouhodobých časových nájmů a do operování na volném trhu a pro středně a krátkodobé nájmy., přičemž pronájem i operování bylo rozděleno mezi pražské ústředí a dceřinnou společnost COS-BULK Londýn.

Zisk, přínos i návratnost se zvýšily, ztrátu vykázaly lodě Slapy, Orava II. a Berounka.

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

8

65

2764

22

460

434

2464

 

353

14

B

 

10

63

3059

29

2245

581

16051

 

734

319

celkem

 

18

128

5823

51

2705

1015

18515

 

1087

333

 

V dosaženém zisku si BCC zachovaly loňskou úroveň (podíl 96%) a GC byly jako celek opět ziskové.