1995

Došlo k zásadní změně vlastníků a majoritu získala společnost Stratton Investments , spojená se skupinou Harvard Group, z jejíchž řad byl jmenován valnou hromadou v červnu 1 pracovník do představenstva a 1 do dozorčí rady. Všechny akcie byly převedeny na doručitele (veřejně obchodovatelné) s nominální hodnotou 1 tis.Kč/kus. Jejich cena se na kapitálovém trhu pohybovala mezi 1500-1850 Kč za kus.

Byla založen další dceřinná společnost v tuzemsku: COS – Crew Management, zabezpečující obsazování lodí posádkou (pro ČNP i zahraniční partnery, též v souvislosti s aplikací nového systému odměňování a zavedení u 4 lodí mezinárodní systém odměňování podle standardů ITF. 

V rámci koncepce restrukturalizace floty byly odprodány zbývající 3 sesterské lodě Otavy – Vltava (stejně jako Otava slovenské společnosti Dunajplavba), Sázava a Berounka.

S řeckou firmou Salamis Shippyard byl podepsán kontrakt na dostavbu dvou novostaveb z Rumunska o nosnosti  29 043 DWT, z nichž první Svitava z loděnice Mangalia byla uvedena do provozu v polovině roku a druhá Morava nebyla vůbec předána. S čínskou loděnicí Guangshou Shipyard International byly v březnu a listopadu podepsány kontrakty na dodávku čtyř lodí o nosnosti 26 tis.DWT ( Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý, Jan Želivský), s postupným dodáním v průběhu roku 1997.

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

15

 

množství

tis.tun

2804,0

z toho

G

7

 

z toho

vl.lodě

2804,0

 

B

8

 

 

naj.lodě

 

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

1155,8

nosnost

tis.DWT

428,1

 

z toho

vl.lodě

1155,8

z toho

G

87,4

 

 

naj.lodě

 

 

B

340,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

412,2

tonáž

tis.BRT

263,0

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

3594,6

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

2143,4

 

výkony

mil.Kč

1421,9

 

%

60

 

odpisy

mil.Kč

147,1

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

 

pořiz.

mil.Kčs

3789,2

 

zisk

mil.Kč

362,2

zůst.

mil.Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

362,1

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

0,1

prům.stav

osob

831

 

podíl

%

0,0

z toho

ústředí

 

 

příděly fondům

mil.Kč

 

 

námořníci

 

 

nerozd.HV

mil.Kč

359,2

 

K počátku roku počet lodí, jejich hodnota i přepravní parametry klesly, stejně jako v předchozím roce je vykázán zisk již po zdanění, opět vyplaceny dividendy a větší část zisku nebyla rozdělena. Na dividendách a tantiemách bylo vyplaceno 64,4 mil:kč.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Třinec

9

400

14

255

66

1862

 

52,0

11,7

0,0

11,7

129,3

 

9,0

11,1

0,0

Orlík II.

7

351

9

78

50

551

 

39,5

-0,7

13,4

12,7

194,9

 

6,5

15,4

6,9

Slapy

11

393

13

117

75

799

 

56,5

1,1

11,6

12,7

172,0

 

7,4

13,5

6,8

Lipno

9

351

19

95

71

751

 

52,9

-1,2

12,6

11,4

170,8

 

6,7

15,0

7,4

Orava II.

6

360

6

65

44

483

 

32,3

-2,2

12,3

10,0

175,8

 

5,7

17,5

7,0

Vary

8

370

12

152

65

1240

 

45,8

12,9

0,0

12,9

82,5

 

15,7

6,4

0,0

Vltava

5

156

4

27

27

143

 

16,1

-1,6

13,7

12,1

205,5

 

5,9

17,0

6,7

Dunaj

8

392

7

223

85

2364

 

85,4

32,1

12,2

44,3

196,5

 

22,5

4,4

6,2

Berounka

10

308

20

46

51

234

 

32,3

-6,7

13,0

6,3

189,1

 

3,3

29,9

6,9

Labe

6

375

6

171

58

1650

 

61,7

17,9

14,2

32,2

210,7

 

15,3

6,6

6,7

Vítkovice II.

7

386

8

242

67

2308

 

99,4

83,3

0,0

83,3

178,9

 

46,6

2,1

0,0

Sázava

6

215

4

31

35

183

 

22,4

-2,2

12,8

10,6

181,7

 

5,8

17,2

7,0

Košice II.

9

340

15

325

82

2939

 

116,7

50,4

0,0

50,4

175,8

 

28,7

3,5

0,0

Tatry

7

354

7

406

81

4664

 

100,3

30,0

31,0

61,0

455,4

 

13,4

7,5

6,8

Beskydy

7

342

7

415

79

4707

 

117,7

102,7

0,0

102,7

876,0

 

11,7

8,5

0,0

Svitava

6

126

6

156

60

1560

 

224,9

128,2

0,0

128,2

773,0

 

16,6

6,0

0,0

 

121

5218

158

2804

994

26438

 

1155,8

455,9

146,8

602,7

4368

 

13,8

7,2

3,4

 

Podmínky trhu pro provoz byly dobré a zejména lodě pro hromadný náklad typů Panamax a Handysize dosáhly historicky nejvyšších sazeb. Při vytěžování tonáže byly využity všechny možnosti nájmů dlouho a střednědobých i krátkodobých za účelem využití pozitivních výkyvů námořního trhu. Všechny kapacity byly celoročně plně využity, ve většině případů u prvotřídních nájemců, což se odrazilo opět v dobré úrovni hospodářských výsledk který se zlepšil v objemu i kvalitativních ukazatelích návratnosti..

S vyjímkou Slap všechny lodě GC ztrátové, naproti tomu všechny BCC v zisku.,

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

7

54

2134

76

460

352

3144

 

252

-14

B

 

9

67

3084

82

2344

642

23294

 

904

469

celkem

 

16

121

5218

158

2804

994

26438

 

1156

456

 

Skupina GC opět ztrátová, naproti tomu výrazné zlepšení BCC nejenže kompenzovalo tuto ztrátu, ale přispělo i k výraznému růstu zisku.