1996

Jako největší akcionáři jsou vykazováni Glomar Trading, Kypr, Daventree, Kypr a Norkema Holdings, Kypr (celkem 87,3% akcií), jejichž zájmy v představenstvu i dozorčí radě zastupují pracovníci Harvard Group,  kteří obsadili po únorové a červnové valné hromadě většinu míst počtu členů těchto orgánů (představenstvo (6 v sedmičleném představenstvu, pouze GŘ ČNP jako předseda, 4 v šestičlené dozorčí radě, 2 jako zástupci zaměstnanců ČNP).

Podnik se transformoval do holdingové organizační struktury a řízení skupiny podniků České námořní plavby, zahrnující vedle mateřského podniku dceřinné společnosti v tuzemsku i zahraničí.

Další majetkové účasti byly založeny na Maltě  COS – VENUS (Třinec), NEPTUNE (Tatry), MERCURY (Košice II.), URANUS (Labe)  a PLUTO (Dunaj)  a Kypru - ARNEB (Slapy) a TRICOLOR (různé aktivity spojené převážně s námořním podnikáním).

Byl realizován úspěšný prodej dvou starých lodí Karlovy Vary a Orlík II., do provozu byla uvedena loď Šumava (sesterská loď Beskydy z korejské loděnice Okpo (o nosnosti 70 tis. DWT).

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

13

 

množství

tis.tun

3077,0

z toho

G

4

 

z toho

vl.lodě

3077,0

 

B

9

 

 

naj.lodě

 

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

952,4

nosnost

tis.DWT

433,8

 

z toho

vl.lodě

952,4

z toho

G

64,1

 

 

naj.lodě

 

 

B

369,7

 

prům.sazba

Kč/1 t

309,5

tonáž

tis.BRT

261,3

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

3804,8

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

 

 

výkony

mil.Kč

1340,9

 

%

0

 

odpisy

mil.Kč

86,7

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

 

pořiz.

mil.Kčs

 

 

zisk

mil.Kč

434,1

zůst.

mil.Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

434,1

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

0,9

prům.stav

osob

709

 

podíl

%

0,2

z toho

ústředí

 

 

příděly fondům

mil.Kč

3,8

 

námořníci

 

 

nerozd.HV

mil.Kč

424,0

 

Provoz zvýšeného počtu BCC se odrazil v překročení 3 milionové hranice objemu přeprav v tunách, zisk po zdanění byl vykázán jako nerozdělený, dividendy již nebyly vypláceny, tantiemy činily 6,3 mil.Kč. Část údajů (struktura pracovníků, zůstatková hodnota ZP) chybí.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Třinec

9

374

14

255

66

1862

 

52,0

11,7

0,0

11,7

129,3

 

9,0

11,1

0,0

Orlík II.

2

101

3

22

14

157

 

11,3

-0,2

13,4

13,2

194,9

 

6,8

14,8

6,9

Slapy

8

363

10

85

54

581

 

21,5

9,5

0,0

9,5

172,0

 

5,5

18,1

0,0

Lipno

7

355

15

74

55

584

 

41,1

11,5

0,0

11,5

170,8

 

6,8

14,8

0,0

Orava II.

6

335

6

65

44

483

 

32,3

-2,2

12,3

10,0

175,8

 

5,7

17,5

7,0

Vary

1

47

2

19

8

155

 

5,7

1,6

0,0

1,6

82,5

 

2,0

51,0

0,0

Dunaj

7

327

6

195

74

2068

 

74,7

14,2

12,2

26,4

196,5

 

13,4

7,4

6,2

Labe

9

359

9

256

87

2475

 

92,6

16,9

14,2

31,1

210,7

 

14,8

6,8

6,7

Vítkovice II.

6

326

7

207

57

1979

 

92,2

15,4

0,0

15,4

178,9

 

8,6

11,6

0,0

Košice II.

10

381

16

361

91

3266

 

129,6

18,8

0,0

18,8

175,8

 

10,7

9,4

0,0

Tatry

8

346

8

464

92

5330

 

71,8

34,3

31,0

65,3

455,4

 

14,3

7,0

6,8

Beskydy

8

362

8

475

91

5380

 

106,8

31,2

0,0

31,2

876,0

 

3,6

28,1

0,0

Svitava

8

334

8

208

80

2080

 

120,6

33,3

0,0

33,3

773,0

 

4,3

23,2

0,0

Šumava

6

335

6

390

60

3900

 

100,2

40,5

0,0

40,5

960,0

 

4,2

23,7

0,0

 

95

4345

117

3077

874

30300

 

952,4

236,5

83,1

319,6

4752

 

6,7

14,9

1,7

 

Přes nepříznivé podmínky na námořním trhu (pokles především ve druhé polovině roku) byl hospodářský výsledek aktivní, když převažovaly krátkodobé nájmy na čas nebo na cestu. Se ztrátou skončily pouze dvě lodě GC Orlík II. a Orava II., zlepšení Slapy a Lipno,  z BCC lepší pouze Tatry. Flota jako celek pokles návratnosti 6,7% k odpisové normě 15 let.

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

4

23

1154

34

247

168

1805

 

106

19

B

 

10

72

3191

84

2830

705

28495

 

846

218

celkem

 

14

95

4345

117

3077

874

30300

 

952

237

 

GCC jako celek opět ziskové (8%), přes výrazný pokles většinu zisku vytvořily opět BCC (92%).

 

Další cestu kolem světa uskutečnila loď  VÍTKOVICE (velitel kpt.Skoumal). Cesta začala po balastní cestě  z Bombaye (Indie) v Richard´s Bay a Durbanu (JAR),kde loď naložila petcoke a minerální písek pro USA/Mississippi, dále přepravila fosfát z Tampy (USA) pro australský Portland, poté nakládka obilí v Geelongu pro Jakartu (Indonezie), poté loď dokovala v Sigapuru (Malajsie), kde se vystřídali kapitáni (nalodil kpt Fiffik). Po opravách pokračovala cesta kolem světa nakládkou aluminy v australském Bumbury pro kanadské přístavy na St. Lawrence River a skončila 20.6.1996 v Cape Townu v JAR, kde loď doplňovala palivo.