1998

Byl dokončen výprodej všech zbývajících lodí (Třinec, Slapy, Lipno, Tatry, Beskydy, Svitava, Šumava, Hus, Žižka, Holý) včetně poslední převzaté v tomto roce z Číny Jan Želivský (26 tis. DWT).

 

stav k 1.1.

 

 

 

za rok

 

 

lodě

 

 

 

přeprava

 

 

celkem

počet

10

 

množství

tis.tun

2425,0

z toho

G

2

 

z toho

vl.lodě

2425,0

 

B

8

 

 

naj.lodě

 

kapacita

 

 

 

dopravné

mil.Kčs

558,7

nosnost

tis.DWT

352,8

 

z toho

vl.lodě

558,7

z toho

G

31,8

 

 

naj.lodě

 

 

B

321,0

 

prům.sazba

Kč/1 t

230,4

tonáž

tis.BRT

198,1

 

příjmy za

cestující

 

hodnota

 

 

 

 

 

 

pořiz.

mil.Kčs

5492,8

 

výsledky

 

 

zůst.

mil.Kčs

 

 

výkony

mil.Kč

900,9

 

%

0

 

odpisy

mil.Kč

308,9

ZP ČNP

 

 

 

režie

mil.Kč

 

pořiz.

mil.Kčs

5576,7

 

zisk

mil.Kč

-2352,7

zůst.

mil.Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k rozdělení

mil.Kč

-2352,7

pracovníci

 

 

 

odvody

mil.Kč

 

prům.stav

Osob

 

 

podíl

%

0,0

z toho

ústředí

49

 

příděly fondům

mil.Kč

 

 

námořníci

 

 

nerozd.HV

mil.Kč

-2355,4

 

Pohyb lodí v předchozím roce znamenal snížení počtu i kapacity, ale zvýšení pořizovací hodnoty, která překročila 5 miliard Kč.

Podnik vykázal hlubokou ztrátu), když prodej realizovaly zahraniční dceřinné společnosti a mateřskému podniku vznikla neuhrazená pohledávka, promítnutá do HV jako opravná položka, protože převod lodí na zahraniční dceřinné společnosti byl (při jejich založení) proveden jako prodej bez úhrady ceny lodí a veden jako pohledávka. Přesto na tantiemách bylo vyplaceno 2,7 mil.Kč.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno

 

   finanční výsledky

 

poř.

 

návratnost

  odp.

loď

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.

 

%

roky

%

Třinec

5

236

8

142

36

1034

 

28,9

6,5

0,0

6,5

129,3

 

5,0

19,9

0,0

Slapy

8

328

10

85

54

581

 

31,1

0,8

0,0

0,8

172,0

 

0,5

*

0,0

Lipno

5

296

11

53

39

417

 

39,4

-0,7

0,0

-0,7

170,8

 

-0,4

*

0,0

Tatry

9

386

9

521

104

5997

 

121,8

38,6

33,0

71,6

455,4

 

15,7

6,4

7,2

Beskydy

6

186

6

356

68

4035

 

62,5

9,5

36,0

45,5

876,0

 

5,2

19,2

4,1

Svitava

10

379

10

260

100

2600

 

80,0

40,6

45,0

85,6

773,0

 

11,1

9,0

5,8

Šumava

7

179

7

455

70

4550

 

60,0

8,9

34,0

42,9

960,0

 

4,5

22,4

3,5

Hus

6

359

6

138

60

1380

 

80,0

46,5

20,0

66,5

702,0

 

9,5

10,6

2,8

Žižka

7

374

7

161

70

1610

 

20,0

2,8

20,0

22,8

691,7

 

3,3

30,4

2,9

Holý

6

350

6

138

60

1380

 

20,0

2,8

20,0

22,8

692,0

 

3,3

30,4

2,9

Želivský

5

256

5

115

50

1150

 

15,0

2,1

15,0

17,1

692,0

 

2,5

40,5

2,2

 

74

3328

84

2425

712

24734

 

558,7

158,5

223,0

381,5

6314

 

6,0

16,6

3,5

 

Situace na námořním trhu se zhoršila především v důsledku poklesu ekonomického vývoje zejména v asijských zemích, silného kursu USD a pádu cen ropy a dalších surovin. Sazební indexy výrazně klesly a lodě byly zaměstnávány převážně po jednotlivých cestách se snahou získat kvalitní nájemce a minimalizovat tak případné problémy.

Samotný provoz nižšího počtu lodí (se snížením přepravních výkonů) skončil aktivním výsledkem, když ztrátu vykázala pouze loď Lipno. Objem zisku výrazně klesl, návratnost se snížila na 6%.

 

vlastní dle kategorií

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat.

relace

lodí

cest

MEČ

tuny

míle

míle

 

tržby

zisk

G

 

2

13

623

20

138

94

998

 

70

0

B

 

9

61

2704

64

2286

618

23736

 

488

158

celkem

 

11

74

3328

84

2425

712

24734

 

559

158

 

S vyrovnanou bilancí skončily lodě GC, na celkovém zisku se stoprocentně podílely  BCC, jejichž výsledek se však výrazně zhoršil.

 

Přestože lodě (většinou nové a moderní stavbou i vybavením, zajištěné kvalifikovanými posádkami) byly nadále plně uplatnitelné na námořním trhu, měly zajištěné zaměstnání s výsledky, umožňující přestát i pokles námořního trhu, bylo rozhodnuto o jejich prodeji a podnik vykázal hlubokou ztrátu (samotný provoz lodí skončil aktivním výsledkem.

 

Tím skončil i provoz vlastních námořních lodí, stav pracovníků ústředí byl postupně zredukován na minimum, v činnosti zůstalo po určitou dobu řízení technického provozu některých z prodaných lodí a činnost dceřinných společností v tuzemsku:

 COS-servis (hospodařící s tuzemským majetkem – pronájem kanceláří a bytů, následně uveden do klidu, aktivity převzaty ČNP)  a

 COS-Crew Management (posléze prodán a nadále zajišťuje zaměstnání pro část námořníků na lodích v zahraničí).